Aktiviteter nær kraftlinjer og kabler - for bedrifterKursarrangør: Kordinate AS
Sted: Vestfold, Tønsberg
Vestfold
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: Ta kontakt

Kurset gir en teoretisk innføring i farene ved aktiviteter nær elektriske kraftledninger og kabler, og om hvilke forholdsregler man må ta ved slik aktivitet. Dette skal hjelpe deg med å ta riktige avgjørelser og risikovurderinger neste gang du jobber i nærheten av elektriske anlegg.

Følgende emner blir gjennomgått:
• Faremomenter ved arbeid nær ved høyspenningsanlegg
• Forskriftskrav
• Gravemelding og graving
• Behandling av kabel
• Mekanisk styrke på kabel
• Skyting/kapping av kabel
• Anleggsmaskiner og luftledninger
• 30 meters grense
• Leder for sikkerhet
• Risikoavstand
• Sikkerhetsavstand
• Skrittspenninger
• Hendelser
• Erstatningsansvar
• Melding av ulykker

Målgruppe:
Anleggspersonell hos entreprenører.

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Praktisk informasjon:
Kurset har en varighet på 3 timer. Kursarrangør sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Regelverk:
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til årlig oppdatering i forbindelse med høyspenningsarbeid i henhold til § 7 i FSE, med unntak av nedfiring og førstehjelp