ADK-1 resertifisering kurs - BedriftsinterntKursarrangør: Kompetanse AS
Sted: I våre lokaler i Drammen eller hos din bedrift
          Buskerud
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 14 timer
Pris: Avtales

Vi tilbyr ADK-1 resertifiseringkurs. 1. januar 2008 kom det ny læreplan for ADK kurset. Gyldighetstiden for ADK sertifikatet ble forandret, fra å ikke ha begrenset gyldighetstid, til å ha en begrensning på 6 år. Fra og med 1. januar 2009 har derfor ADK sertifikatet en gyldighet på 6 år.

Innhold:
Man kan fornye ADK sertifikatet, men det må skje før sertifikatet går ut (gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato + 6 måneder). Man må ta et 14 timers oppfriskningskurs og avlegge en liten eksamen. ADK rådet har utarbeidet en læreplan for dette oppfriskningskurset. I korte trekk er denne læreplan en kortversjon av dagens ADK læreplan, med fokus på nyheter som har skjedd de senere år. For gjennomføring av ADK resertifisering: Kontakt ditt ADK lærested.

Eksamen / sertifisering:
Man må avlegge en liten eksamen

Vis flere tilsvarende kurs: