Artikler om Selvrealisering

Campus NooA (Nordic open online Academy) har etablert en egen forfatterskole og lansert nærmere 50 nye nettkurs siden starten i 2012. Et av satsingsområdene er NooAs Forfatterskole som består av fem kurs som tilbys både på norsk, engelsk og dansk. Deltakerne kan studere hjemme og begynne med det kurset som passer dem best. De velger selv når de skal starte og hvor raskt de vil gå frem.
Et skritt lenger enn mindfulness. Family Systems (IFS) er en kraftig evidensbasert, psykospiritual praksis med anvendelser innen psykologi og coaching. IFS-modellen ble gjort til en banebrytende modell av Dr. Richard C. Schwartz. IFS er en metode som tar utgangspunkt i at menneskesinnet fra naturens side består av flere ulike deler, alle med iboende verdifulle kvaliteter, samt en indre kjerne, en...
Innhold skjul 1 Bli venn med den indre kritikeren 2 Kritikk i barndommen blir senere til selvkritikk 3 Beskyttere som portvoktere 4 Barnet må bli sett, følt og helet
Internal Family Systems (IFS) Model er en effektiv, evidensbasert, psykospiritual praksis med anvendelser innen psykologi og coaching.
Innhold: 1 Multiple personligheter, men ikke personlighetsforstyrrelse. 2 IFS som alternativt syn 3 Et univers fylt av små mennesker som driver med sitt 4 Repeterende mønstre av tanker, følelser og atferd 5 Ingen onde deler 6 Selvet, den indre kjernen 7 «En kunne ikke noe for det»
Sporene av transgenerasjonelle familietraumer lager et avtrykk i nervesystemet som kan oppleves som frykt, skyld, skam, sinne og kroppslige symptomer. Inquiry kan bringe sammenhengen fram i lyset.
Dette innlegget skal handle om hvordan fortiede, traumatiske hendelser, uoppgjort urett, brutte relasjoner etc. som finnes i alle familier, etterlater seg spor som blir fanget opp av de som kommer etter.
Korona året 2021 er på hell, og vi befinner oss i den mørkeste tiden av året. Men sola har snudd, og for hver dag blir det litt lysere. Mange av oss har opplevd koronavirus pandemien som «The Dark Night of the Soul» / «Sjelens mørke natt», en tid som føles meningsløs, tom og fylt av ensomhet. Som om den har utløst et indre mørke, og ribbet livet for innhold.
Mange sliter med en lav selvfølelse og et dårlig selvbilde. Hva er det som gjør at noen smertefulle bevisste og ubevisste tema biter seg så fast i kropp og sjel? Hvorfor har noen lavere selvfølelse og et dårligere selvbilde enn andre? Dette har psykologer, leger, spirituelle ledere og terapeuter innenfor alternativ medisin forsket på siden før Hippokrates tid. Living Inquiries, en metode med bakgr...
En form for meditasjon for økt vevlære, med røtter i en gammel buddhistisk tradisjon, basert på å tillate alt som allerede er tilstede akkurat nå. Hvem av oss er ikke blitt hjemsøkt av gjenstridige spøkelser i form av negative tanker om verden, oss selv og andre, eller engstelser som ikke lar seg berolige av logikk, sunn fornuft, terapi eller meditasjon. De kan også opptre som uønskede opplevelser...