TrafikkDirigering AS

TrafikkDirigering AS startet sin virksomhet i 2010 på Jessheim i Ullensaker kommune, og flyttet januar 2017 inn i nytt hovedbygg ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Selskapets markedsområde har vært og er trafikkavvikling under vedlikehold av det offentlige veinettet i Norge. De første årene var selskapet konsentrert om manuell trafikkdirigering og ledebilkjøring knyttet til asfaltlegging og tunnelarbeid. Strategien var å løfte kvalitets- og seriøsitetsnivået i bransjen. Dette ble en suksess, og etter hvert er tjenesteområdet også utvidet med egen avdeling med kompetanse og utstyr for sperring av flerfeltsveier. TrafikkDirigering fremstår i dag som komplett leverandør av arbeidsvarsling ved veiarbeid.

Våre verdier definerer vår bedriftskultur, hva vi tror på og hva vi mener er viktig. De styrker lagånden, vår utvikling og tro på fremtiden. Verdiene minner oss om vår oppgave om å bidra til et tryggere liv langs veien.


Arbeidsvarsling kurs 1 - For alle som skal utføre arbeid på vei

Alle som skal utføre jevnlig arbeid på riks- og fylkesveger skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Alle i denne sammenheng er de som utfører et arbeid mens de befinner seg på veien, altså mange flere enn de som foretar gravearbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 1.950 kr  
Oslo, Furuset Oslo, Furuset 1 dag 1.950 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 1.950 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 1.950 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 1.950 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 1.950 kr  

Arbeidsvarsling kurs 1 - Nettkurs

Alle som skal utføre jevnlig arbeid på riks- og fylkesveger skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Alle i denne sammenheng er de som utfører et arbeid mens de befinner seg på veien, altså mange flere enn de som foretar gravearbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7.5 timer 1.950 kr  

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende

Vegdirektoratet har ajourført Håndbok N301 - Arbeid på og ved veg, med virkning fra juni 2011. I disse reglene stilles det nye og mer omfattende krav til de som skal arbeide på veg og de som skal avholde kurs. Det gjelder bl.a. for sikring av arbeidsområder, krav til ansvarshavende og stedsansvarlig

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 3.450 kr  
Jølster Jølster 2 dager 3.450 kr  
Oslo, Furuset Oslo, Furuset 2 dager 3.450 kr  
Stavanger Stavanger 2 dager 3.450 kr  
Tromsø Tromsø 2 dager 3.450 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager 3.450 kr  
Ålesund Ålesund 2 dager 3.450 kr  

Arbeidsvarsling kurs 2 - nettkurs

Vegdirektoratet har ajourført Håndbok N301 - Arbeid på og ved veg, med virkning fra juni 2011. I disse reglene stilles det nye og mer omfattende krav til de som skal arbeide på veg og de som skal avholde kurs. Det gjelder bl.a. for sikring av arbeidsområder, krav til ansvarshavende og stedsansvarlig

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3.450 kr  

Arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering. Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette. Den praktiske øvelsen i manuell trafikkdirigering skal foregå på trafikkert veg.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 1.950 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 1.950 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 1.950 kr  

Kurs i bruk av Visio for å lage varslingsplaner - bedriftsinternt

Det legges vekt på at deltakerne skal få god nok tid til å trene på de enkelte ting som læres. Det undervises derfor kun i det som trengs for å lage varslingsplaner. Det vil også være avgjørende for å huske det som læres at en fortsetter å bruke Visio etter kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Kurs i skilting og oppsetting - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i skilting og oppsetting for bedrifter. Tiden er forbi da Statens Vegvesen selv utførte alt praktisk arbeid med skilting og oppsetting langs riks / fylkesveiene. Bl.a. gjennom funksjonskontraktene er dette arbeidet nå satt bort til private entreprenører.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr