Kiwa Teknologisk Institutt

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer.

Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   |  Neste side >>

Avvikshåndtering

Vi tilbyr kurs i avvikshåndtering. Opplæring i håndtering av avvik på en systematisk og effektivt måte som gir deg en god forståelse av teknikker, metoder og kultur i effektiv håndtering av avvik. Modulen gjennomføres med forelesninger, dialog, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 1 dag 6.300 kr  

Bli kongen av stoffkartoteket modul 2

Vi tilbyr kurs om bli kongen av stoffkartoteket modul 2. I dette kurset får du konkrete og nyttige tips til hvordan dere kan bygge opp og drifte deres stoffkartotek for kjemikalier!

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 15.10.2019 1 dag15.10.2019 4.700 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 4.700 kr  

Drift av anleggstype 2

Vi tilbyr kurs i drift av anleggstype 2. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser. Det er forskriftsmessig krav til serviceavtale med gassfirma på tross av bestått kurs.

Sted Dato Varighet Pris
Karmøy Karmøy 2 dager 7.500 kr  
Kristiansand Kristiansand 15.10.2019 2 dager15.10.2019 7.500 kr  
Oslo, Økern Oslo, Økern 10.09.2019 2 dager10.09.2019 7.500 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager 7.500 kr  

Drift av biogassanlegg

Vi tilbyr kurs om drift av biogassanlegg. Kurset gir en innføring i regelverk og bransjens egne anbefalinger for bygging av gassanlegg. Kurset er utarbeidet basert på opplæringsplanen til Biogassutvalget i Energigass Norge. Kurst dekker myndighetskrav i forskrift og temaveiledning.

Sted Dato Varighet Pris
Karmøy Karmøy 2 dager 7.400 kr  
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager 7.400 kr  

Drift av kjelanlegg - oppdateringkurs

Vi tilbyr oppdateringkurs om drift av kjelanlegg. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2, kjelanlegg for damp og hetvannsystemer sier at sertifikat / kompetansebevis skal fornyes hvert 5. år.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.500 kr  
Gol Gol 2 dager 4.500 kr  
Kristiansand Kristiansand 04.09.2019 2 dager04.09.2019 4.500 kr  
Longyearbyen Longyearbyen 2 dager 4.500 kr  
Odda Odda 2 dager 4.500 kr  
Oppegård Oppegård 13.11.2019 2 dager13.11.2019 4.500 kr  
Sola Sola 16.10.2019 2 dager16.10.2019 4.500 kr  
Tromsø Tromsø 2 dager 4.500 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager 4.500 kr  
Ålesund Ålesund 02.10.2019 2 dager02.10.2019 4.500 kr  

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 1

Vi tilbyr kurs i driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 1. Kurset er praktisk rettet og veksler mellom forelesninger, dialog og praktiske øvelser. Innholdet vil kunne tilpasses aktuelle spørsmål og eksempler som blir stilt underveis, slik at du får mest mulig kunnskap.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager  

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 2

Vi tilbyr kurs i driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 2. Oppgavene som driftsinspektør er varierte og krever stor nøyaktighet fordi det kontrolleres for både utvendig og innvendig nedbrytning på alle typer utstyr. For å gjøre en god og sikker jobb må du kjenne alle forholdene som skader utstyret.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10 dager  

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 3

Vi tilbyr kurs i driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 3. Standard NS 415 setter formelle, spesifikke krav for sertifisering av driftsinspektører. Gjennom dette kurset får du solid kunnskap og kompetanse.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12 dager  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   |  Neste side >>