KP Maskin AS

KP Maskin AS ble etablert i 1998, og er en opplæringsvirksomhet som har spesialisert seg på fullverdig opplæring av kandidater til maskin, kran- og truckførerbevis.

Skolens lærere innehar lang og bred erfaring ved undervisning også av dyslektikere og fremmedspråklige elever.

I den forbindelse driver vi utstrakt individuell undervisning og gir en så kvalitativ opplæring at alle når sine mål uten altfor store problemer.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Arbeidsvarsling kurs 1 - for den som jevnlig arbeider på vei

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - for den som jevnlig arbeider på vei. Arbeidsvarslingskurs er lovpålagt for alle som skal arbeide på eller ved vei.

Sted Dato Varighet Pris
Nannestad Nannestad 1 dag 1.950 kr  

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Formålet med kurset er å sikre arbeidere og trafikanter - avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene - muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Nannestad Nannestad 2 dager 3.400 kr  

Arbeidsvarsling kurs 3 - manuell dirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - manuell dirigering. Formålet med kurset er å sikre arbeidere og trafikanter - avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene - muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Nannestad Nannestad 1 dag 1.800 kr  

Etterutdanning for yrkessjåfør - helgekurs

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfør over 2 helger. Alle som utfører gods- eller persontransport mot betaling, må gjennomføre 35 timers etterutdanningskurs for yrkessjåfører.

Sted Dato Varighet Pris
Nannestad Nannestad 2 helger 8.900 kr  

Etterutdanning for yrkessjåfør - ukeskurs

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfør som ukeskurs. Alle som utfører gods- eller persontransport mot betaling, må gjennomføre 35 timers etterutdanningskurs for yrkessjåfører.

Sted Dato Varighet Pris
Nannestad Nannestad 5 dager 7.900 kr  

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs. Kurset gir kursdeltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og risikovurdering ved arbeid i høyden. Feil bruk av fallsikringsutstyr utgjør en stor risiko.

Sted Dato Varighet Pris
Nannestad Nannestad 1 dag 1.200 kr  

Fallsikring - bedriftsinternt

Vi tilbyr fallsikringskurs for bedrifter. Kurset gir kursdeltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og risikovurdering ved arbeid i høyden. Feil bruk av fallsikringsutstyr utgjør en stor risiko.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Førstehjelp

Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Kurset omhandler stans av blødninger, akutte hjertestans, hjerte og lungeredning, sikring av skadested ved ulykker, sikring av frie luftveier og førstehjelp på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Nannestad Nannestad 1 dag 900 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>