Gillen AS driv kursing av truckførarar, G11 stroppe og annhuker kurs, G4 traverskran, G8 Lastebilkran, personløfter, Varmearbeid, Teleskoptruck, VHF/CRC både for bedrifter og private. Opplæring vert gitt i hennhold til læreplan utarbeida av arbeidstilsynet eller andre aktuelle.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Arbeidsmiljø,ansvar og konsekvenser - modul 1.1

Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljø,ansvar og konsekvenser - modul 1.1. NB! Dette er ihht opplæringsplanene et grunnleggende og lovpålagt kurs for alle som siden skal ta andre sertifiserte kurs som truck,kran eller masseforflyttningsmaskiner.

Sted Dato Varighet Pris
Volda Volda 1 dag 1.500 kr  

Fallsikring - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs i fallsikring. Målsettingen med kurset er å gi økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 990 kr  

Fallsikring grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Kurset holdes enten på vårt kurssenter eller ute hos kunden. Bedriftsinterne kurs avtales direkte.

Sted Dato Varighet Pris
Volda Volda 1 dag 2.200 kr  

G11 Løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 Løfteredskap. Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Dette kurset er godkjent for Offshore.

Sted Dato Varighet Pris
Volda Volda 3 dager 4.500 kr  

G20 Hydraulisk kran

Vi tilbyr krankurs i G20 Hydraulisk kran. Hydraulisk kran (G20) gjennomføres etter gjeldende fagplan, med 20 timer teori og 40 timer praksis. Alle krankurs bygger på fullført modul 1.1 sikkerhet, ansvar og kontroll, 8 timer og modul 2.3 Løfteredskap (G11) 16 timer.

Sted Dato Varighet Pris
Molde Molde 2 dager 5.000 kr  
Volda Volda 2 dager 5.000 kr  
Ørsta Ørsta 2 dager 5.000 kr  
Ålesund Ålesund 2 dager 5.000 kr  

G4 Bro og Traverskran

Vi tilbyr krankurs i G4 bro og traverskran. Kursets formål er å redusere ulykker og skape dyktige kranførere. I kurset er det fokus på å skape holdninger for god, sikker og økonomisk bruk av kran og stropping / signalgivning.

Sted Dato Varighet Pris
Volda Volda 3 dager 4.000 kr  

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr krankurs i G8 Lastebilkran. I kurset gjennomgår man definisjonen på lastebilkran, dens bruksområder, og hvordan man velger riktig kran / kjøretøy til den jobben man skal utføre. Man ser på hvordan feil bruk kan lede til ulykker.

Sted Dato Varighet Pris
Molde Molde 3 dager 6.000 kr  
Volda Volda 3 dager 6.000 kr  
Ålesund Ålesund 3 dager 6.000 kr  

Grunnleggende fallsikring Nettkurs direkte

Vi tilbyr fallsikringskurs. Målsettingen med kurset er å gi økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2.500 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>