Utdannelse i bioregulasjonsmedisin - nettkursKursarrangør: Norsk Heilpraktikerskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 120 timer
Pris: 16.800

Vi tilbyr utdannelse i bioregulasjonsmedisin som nettkurs. Utdannelsen er 100% nettbasert med webinarer og innspilte forelesninger. Bio-regulatory medicine eller System biology medicine er de engelske benevnelsene på bioregulasjonsmedisin.

Oversikt over alle delkurs som inngår i bioregulasjonsmedisin utdannelsen:
• Grunnkurs i bioregulasjonsmedisin
• Syre-base balansen og bioregulasjonsmedisin
• Sykdomsfremkallende mønstre
• Bioregulasjonsmedisin - Toxiner og detox / avgiftning
• Bioregulasjonsmedisin - Bevegelsesapparatet inkludert patologi
• Bioregulasjonsmedisin - Lymfesystemet
• Bioregulasjonsmedisin - Urinveissystemet inkludert patologi
• Bioregulasjonsmedisin - Immunsystemet, immunmodulering og virussykdommer
• Bioregulasjonsmedisin - Mage tarm / fordøyelse systemet inkludert patologi
• Bioregulasjonsmedisin - Luftveiene inkludert patologi og allergier
• Bioregulasjonsmedisin - Hjerte kar / sirkulasjon inkludert patologi
• Bioregulasjonsmedisin - Det endokrine systemet inkludert patologi
• Bioregulasjonsmedisin - Nervesystemet og sansene inkludert patologi
• Bioregulasjonsmedisin - Mentale / psykiske tilstander
• Bioregulasjonsmedisin - Huden inkludert patologi
• Bioregulasjonsmedisin - I antiaging og geriatri
• Bioregulasjonsmedisin - Oppsumering og repetisjon
• Avsluttende eksamen

Bioregulasjonsmedisin:
Er bruk av terapier for å regulere biologiske prosesser ved ubalanser og sykdom i organismen. Bioregulasjonsmedisin er en integrativ og avansert form for komplementær og alternativ medisin. I bioregulasjonsmedisin integreres kunnskap fra naturmedisin med moderne vitenskap og forskning innen områder som molekylærbiologi epigenetikk, cellebiologi, biokjemi, immunologi, endokrinologi, neurologi osv. Bioregulasjonsmedisin benytter metoder og medisiner som virker indirekte gjennom å aktivere kroppens selvregulerende evner, slik at kroppen settes i stand til å helbrede seg selv og dermed gjenvinne helsen. Dette er midler som virker helt ned på kroppens gen-nivå - Epigenetikk.

Det grunnleggende i bioregulasjonsmedisin er forståelsen av at mikromiljøet, dvs bindevevet eller også kalt matrix, dvs miljøet som våre celler lever i, er det kritiske punktet som opprettholder en frisk og velfungerende celle og at det er her kampen mellom helse og sykdom foregår. Mikromiljøet er det området / stedet hvor overføring av biologisk informasjon i organismen / vevet skjer. Og det er på dette nivået at de bioregulatoriske legemidlene har sitt virkeområde. Ved å gripe inn på dette nivået kan vi ved hjelp av de bioregulatoriske legemidlene modulere den biologiske aktiviteten ikke bare helt ned på cellenivå men helt ned på gen-nivå.

I bioregulasjonsmedisin jobbes det blant annet med terapier som:
Ernæring, homeopati, homotoxikologi, urtemedisin osv. På vår utdannelse i bioregulasjonsmedisin vil vi ha spesielt fokus på homotoxikologi og bruk av de homotoxikologiske legemidlene fra firmaet HEEL Biologische Heilmitte.

Det foreligger en rekke studier, både grunnforskning og kliniske studier, som dokumenterer at de bioregulatoriske legemidlene er like effektive som konvensjonell medisin og at de er uten de samme bivirkningene som konvensjonell medisin har. Bioregulasjonsmedisin tilbys og som en videreutdannelse på medisin studiet ved flere universiteter i Europa.

Eksamen / sertifisering:
Utdannelsen avsluttes med en 3 timers skriftlig hjemmeeksamen

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker utdannelse i bioregulasjonsmedisin

Forkunnskaper:
• Ingen opptakskrav til utdannelsen

Foreleser: Lars Steinar Haugen