Truck T1- T4 m/praksisSted: Rosenberg´s lokaler Stavanger
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Bangarvågsgata 12, 4085 Hundvåg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: kl 08:00 - 16:00
Varighet: 5 dager
Pris: 6.990
Neste kurs: 13.03.2023 | Vis alle kursdatoer

Hensikten med opplæringen er å gi blivende truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Klasse T: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 20 t.o.m. 10 tonn løftekapasitet
• T1= Palletrucker og ledetrucker- stablere uten permanent førerplass.
• T2= Skyvemasttruck og støttebenstrucker
• T3= Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck
• T4= Motvektstruck
• T5= Sidelaster
• T20=Trucker andre typer, beskrives


Minimum 14 timer praksis pr. truck klasse.
Oppkjøring.


Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven
§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Risikovurdering:
Forskrift Best nr 703 ( 1357 ) Forskrift om utførelse av arbeid. For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

§ 10-3. Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.
Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.


Opplæringsplanene for Truckførerkurset kan lastes ned fra nettet
• Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods. Truck
• Modul 3.2 Løfte- og stablevogner for gods. Truck
• Modul 4.2 Løfte- og stablevogner for gods. Truck

Målgruppe for kurset:
Dette kurset tilbys også internt for bedrifter. Dette vil ofte bli rimeligere enn å sende en og en ansatt på kurs. Ta kontakt med oss for et tilbud til din bedrift.

Kursmateriell:
Lærebok, utstyr til praksis kjøring

Eksamen/sertifisering:
Skriftelig eksamen modul 1.1 og 2.2
Praksis eksamen