Samisk MusikkKursarrangør: Tromsø kulturskole
Sted: Kulturskolen
          Troms, Tromsø
Kursadresse: Krognessvn. 33, 9006 Tromsø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Velkommen til samisk musikk. Tilbudet er et samspilltilbud med samisk fokus. Ukentlig samspill med fokus på samisk musikk i en moderne setting. Dette vil foregå som gruppeundervisning ledet av Herborg Rundberg.

Hun vil stå for arrangeringen av musikken som blir spesialtilpasset elevene og instrumentene de spiller. Elevene vil kunne påvirke det musikalske innholdet gjennom å prøve seg på komponering og improvisasjon! Det vil også hentes inn elementer fra den kvenske musikktradisjonen i dette opplegget.


Andre interesserte kan også melde seg på, så vil det bli tatt opp til vurdering. Besetning: alle instrumenter inkludert sang


Kulturskolen gir en rekke tilbud innen instrumental- og vokalopplæring. Gjennom 45 år har vi utviklet et svært godt tilbud som dekker hele utdanningsforløpet fra nybegynner til voksen, enten man ønsker å ha musikk som hobby eller vil søke seg til musikkstudier. Skolen er opptatt av å utvikle barnets musikalitet, ferdigheter og dannelse gjennom å gi gode mestringsopplevelser.

Det å bli kjent med et instrument er på mange måter et langt vennskap, og jo mer man jobber med det, jo bedre blir det.

Alle instrumenter har sine utfordringer, og Kulturskolens lærerstab vil gi eleven det beste utgangspunktet for å kunne få god instrumentforståelse og spilleferdigheter.

I vårt opplæringsår skal eleven oppleve 8 uker med samspill (også kalt prosjektuker), 28 uker med individuell opplæring/gruppeundervisning i små grupper, og to uker med tilbud om konserter med skolens egne lærere. Dette er grunnressursen til alle våre elever. Konsertering er en del av opplæringen og vi oppfordrer alle våre elever til å ta del i våre konserter, både som elever og som publikum.

Instrumentalelevene kan og bør delta i faste ensembler slik at de også utvikler samspillsferdigheter. Kulturskolen har ensembler som kor, orkester, korps, gitarorkester og storband. Dersom man deltar på ensemble i tillegg til ordinær undervisning betaler man kun ensembleavgift for denne aktiviteten. Det er fult mulig å delta på kun ensemble og ikke enkelttime, men da betaler man full pris for ensembleaktiviteten, og man må oppfylle kravene i de ulike ensemblene.

Målgruppe for kurset

Gruppe 1: 10-12 år (barneskole)
Gruppe 2: 13-15 år (ungdomskole)

Det forventes at du kan spille litt fra før.

Vis flere tilsvarende kurs: