Prosjektering av innendørsbelysning - onlineKursarrangør: Lyskultur
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 10:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: fra 4.950

Vi tilbyr kurs om prosjektering av innendørsbelysning - online. Kurset vil gi deg som kursdeltaker en praktisk innføring i hvordan planlegge innendørsbelysning i henhold til lover, standarder og Lyskulturs veiledere

Innhold:
Etter gjennomført kurs vil kursdeltakere være bedre rustet til å prosjektere innendørsbelysning, og ha en bedre forståelse om prosessene rundt prosjektering. Kurset bygger blant annet på Lyskulturs veiledere; 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg, 12, Kontorbelysning samt 20, Lys i læringsmiljø.

Agenda:
• Prosjekteringsforutsetninger og en beskrivelse av prosjekteringsprosessen og dens aktører
• Ikke-visuelle effekter av lys
• Kriterier for god belysning
• Valg av belysningsløsning
• Bruksområder og gode eksempler
• Prosjektgjennomføring
• Drift og vedlikehold samt dokumentasjon

Læringsmål:
• Du vil få god innsikt i prosjekteringsforutsetninger og en beskrivelse av prosjekteringsprosessen
• Du vil få konkrete råd om hvordan man planlegger innendørsbelysning
• Du vil få gode eksempler på bruksområder.
• Du vil få et godt innblikk i relevante lover, standarder og veiledere knyttet til innendørsbelysning

Kursholder:
Morten Olav Berg, Prosjektleder tekniske fag hos Itech AS. Morten har jobbet aktivt med problemstillinger rundt lys og energibruk siden energidirektivet kom i 2002, og er en erfaren foredragsholder hos Lyskultur. Han var også redaktør for publikasjonen 12 - Kontorbelysning, 4. utgave 2017. Morten jobber for tiden som prosjekteringsleder og ITB-koordinator på flere prosjekter, blant annet Haugesund Sykehus for Helse Fonna, Nytt Juridisk Fakultet og U7-9 for Entra Eiendom, Levre skole for Bærum Kommune, og Vestli og Ruseløkka skoler for Undervisningsbygg. Morten har også bakgrunn som teknisk sjef og opplæringsansvarlig hos Fagerhult Belysning AS.

Målgruppe for kurset:
• Belysningsleverandører og produsenter
• Salgspersonell innen belysning
• Rådgivende ingeniører elektro og konsulenter
• Prosjekterende innen belysning
• Elektroentreprenører og installatører
• Arkitekter/Interiørarkitekter

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer:
• Et heldagskurs
• Kursmateriell
• Kursbevis ved bestått test i etterkant
• 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

Pris for kurse
Medlemmer - kr 4.950,-
Pris ikke-medlemmer - kr 6.400,-