Plan- og bygningsloven - innføring i byggereglene TEK17 nettkursKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 4.100

Vi tilbyr kurs om plan- og bygningsloven - innføring i byggereglene TEK17. Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grov oversikt over plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de forskrifter (TEK, SAK OG DOK) man må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon ifm byggesak.

Emneoversikt:

PBL:
• En enkel introduksjon til lovens systematikk og begrepsbruk, enkelte hovedpunkter.
• Byggesaksdelen er den delen alle er i befatning med og bør kunne litt om saksforskriften forteller hvordan den skal / kan løses.

Saksforskriften - SAK10:
• Søknadspliktige arbeider
• Sentral godkjenning - endringer og overgangsordning
• Søknader - og erklæring av ansvarsrett
• Ansvarlig søker, prosjekterende, utførende - roller og oppgaver
• Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver
• Egenkontroll og uavhengig kontroll
• Ferdigstillelse og dokumentasjon
• Overtredelse av loven - Strafferammer og bøter

Teknisk forskrift - TEK17 med veiledning:
• Terminologi
• Dokumentasjonskravene (herunder også DOK)
• Analyse - hvis man ikke følger preaksepterte eller dokumenterte ytelser
• FDV og «Som Bygget dokumentasjon»
• Grad av utnytting - enkel innføring
• Brancelle-problematikk(ingen komplett gjennomgang av brannkapittel)
• Tilgjengelighet og universell utforming
• Inneklima - ventilasjon
• Fukt og våtrom og vanninstallasjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer DOK 16:
• Kort innføring i hovedpunkter om krav til produkter i norske byggverk

Bustadsoppføringsloven og Lov om Håndverkertjenester:
• Viktige punkter mht håndverksmessig tilfredsstillende utførelse
• Mangelsvurderinger

Målgruppe for kurset:
Alle ansatte og ledere (bygg, entreprenører - tekniske fag) som i sitt arbeid må forholde seg til kravene i Plan- og bygningslov, TEK17 og SAK10 med veiledninger.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kurshefte og kursbevis,