Oppsigelse og Avskjed ABCKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 5.500

Vi tilbyr kurs i oppsigelse og avskjed ABC. Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved oppsigelse og avskjed. Reglene for oppsigelse og avskjed er strenge fordi konsekvensene for den ansatte ved tvangsmessig avslutning av et arbeidsforhold er store.

Innhold:
Ofte «snubler» arbeidsgivere i formalitetskravene til oppsigelse eller avskjedsprosesser, fordi arbeidsgivers forberedelser og / eller regelkunnskap er for dårlig. Dette kan resultere i ugyldige oppsigelsesprosesser og omfattende erstatningsansvar for arbeidsgiver, noe som er helt unødvendig. Dette kurset skal sette arbeidsgiverne bedre i stand til å ivareta en formelt ryddig prosess når oppsigelse eller avskjed blir påkrevd grunnet arbeidstakers klanderverdige adferd. Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i Arbeidsmiljøloven ved oppsigelse og avskjed som arbeidsgiver må etterleve for å unngå erstatningsansvar mv.

Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser og avskjed. Dette når den ansatte har opptrådt på en uakseptabel måte, eller over tid underpresterer eller ikke følger arbeidsgivers instrukser om jobbutførelsen. Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler og prosedyrekrav knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse eller avskjed, som har sin årsak i arbeidstakers klanderverdige opptreden.

Agenda:
• Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av oppsigelse- og / eller avskjedsprosesser
• Forskjellen på oppsigelse og avskjed, og de ulike prosedyrene som her må følges
• Kravet om «saklig grunn» ved oppsigelse
• Kravet om «grovt pliktbrudd» ved avskjed
• Senere fortrinnsrett til annen stilling etter oppsigelse eller avskjed

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i oppsigelse og avskjed ABC

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe / te

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis