Historie Vg2-Vg3 - studieforberedende utdanningsprogramKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 365 dager
Pris: 6490

Dette kurset gir deg kunnskap innen historie på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og er fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Kurset er basert på læreplanen i historie, og tar for seg emnene: Historieforståelse og metoder og Samfunn og mennesker i tid.

Historie Vg2-Vg3 inngår i generell studiekompetanse.Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende åtte emner/studieenheter:

1 - En innføring i historie, de første samfunn, antikkens Hellas og antikkens Romerrike
2 - Vikingtid, middelalderen, samfunns- og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500
3 - Imperialisme, politiske revolusjoner og industriell revolusjon
4 - Norge fra 1750 til nyere tid
5 - Kriger, politikk, ideologier, land og stormakter fra 1914 - 1945
6 - Etterkrigstid
7 - En global tidsalder
8 - Eksamensforberedende modul

Hver studieenhet består av:

• kompetansemål for studieenheten
• Tekst om emnet
• Bloggoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
6 uketimer som tilsvarer 169 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse, eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Historie Vg2-Vg3 studieforberedende utdanningsprogram for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Åse Thomassen, 2013.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.