Fotterapi-studiet - nettstudieKursarrangør: OPK-Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Starter opp ny gruppe i august 2022
Varighet: 3 semestre
Pris: 37.200 pr semester

Vi tilbyr fotterapi-studiet som nettstudie. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er fotterapeut.

Landsdekkende studietilbud med samlinger og nettstudier:
Alle elever skal delta på obligatoriske samlinger i løpet av studietiden. Det gjennomføres fem samlinger pr. semester i totalt tre semester, hvor det blir gjennomgått teori og elevene får praktisk trening. OPK har egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning. Hver samling varer fra mandag til fredag.

Samlingene foregår i Krokstadelva, like ved Drammen. Elevene bør bo her den uken samlingen varer. Vi har hybelleilighet som elevene kan leie for en svært gunstig pris, og det finnes flere andre overnattingstilbud i distriktet. Hybelleiligheten ligger i gangavstand fra skolen. De andre overnattingstilbudene er litt lenger unna skolen, ca. 10 - 15 minutter med bil.

Generelt om fotterapiutdanning:
Opplæringen skal medvirke til utvikling av faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud- og hudlidelser og sykdomslære. Videre skal opplæringen medvirke til samhandling mellom ulike yrkesgrupper og med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med behovene til den enkelte bruker og gjeldende regelverk. Opplæringa skal medvirke til at den enkelte utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til fotterapi.

Innhold i fotterapi - studiet:

VG2 fotterapi og ortopediteknikk

1) Helsefremmende arbeid:
Programfaget handler om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, levevaner og livskvalitet. Videre handler programfaget om kroppens oppbygning og funksjon og om forebygging og behandling knyttet til aktivitet og funksjonsevne. Helse, miljø og sikkerhet med særlig vekt på smittevern, hygienetiltak, ergonomi og forebygging av yrkes- og miljøskader er en del av faget.

2) Kommunikasjon og samhandling:
Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med brukere, pårørende og samarbeidspartnere i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. I faget inngår ulike strategier for kommunikasjon og konflikthåndtering og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern. Bevisstgjøring av holdninger og vurdering av egne handlinger i etisk perspektiv står sentralt.

3) Yrkesutøvelse som fotterapeut:
Programfaget handler om det som kjennetegner yrkene fotterapeut og ortopeditekniker, og de kravene som stilles til god yrkesutøvelse. Etikk, service og tverrfaglig samarbeid er en del av dette. I faget inngår observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk. Dokumentasjon og bruk av digitalt utstyr inngår i faget. Grunnleggende materiallære og betydningen av kreativitet, formforståelse og kvalitet i produktframstillingen hører også med.


VG3 fotterapi

1) Helsefremmende arbeid:
Programfaget handler om sammenhenger mellom fothelse, kosthold, levevaner og livskvalitet. Faget handler videre om fot-, hud-, negle-, muskel- og skjelettlidelser. Videre inngår vurdering av ganglag og fottøy.

2) Kommunikasjon og samhandling:
Programfaget handler om veiledning, kommunikasjon og samhandling med brukere i ulike livssituasjoner og med ulik bakgrunn. Videre inngår salg, service og markedsundersøkelser. Brukermedvirkning, etisk refleksjon og konflikthåndtering inngår også.

3) Yrkesutøvelse som fotterapeut:
Programfaget handler om forebygging og behandling av problemer knyttet til føtter og hud. Tiltak for avlasting av hud og føtter inngår. Videre inngår bruk av tekniske hjelpemidler, produkter og tjenester. Hovedområdet handler videre om regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), taushetsplikt og personvern. Dessuten inngår bedriftsetablering og enkel budsjett- og regnskapsføring.

Gjennomføring:
Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet. Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Allmennefag, VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett / mail er nødvendig.

Kursmateriell:
Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Enkelt fotterapiutstyr må anskaffes etter hvert. Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker. Pensumliste tilsendes studentene.

Eksamen/sertifisering:
Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:
• FOT2001 Helsefremmende arbeid
• FOT2002 Kommunikasjon og samhandling
• FOT2003 Yrkesutøvelse
• FOT2004 Tverrfaglig eksamen
• FOT3001 Helsefremmende arbeid
• FOT3002 Kommunikasjon og samhandling
• FOT3003 Yrkesutøvelse
• FOT3004 Tverrfaglig eksamen

Pris:
Vil informere dere at fra 1. august 2022,- endrer vi prisen på fotterapistudiet til kr. 37.200,- pr. semester.. Studiets varighet er 3. semester, så til sammen koster dette studiet kr. 111.600,-.