Dyrlegesekretær - nettstudieKursarrangør: FagSenteret
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 semester
Pris: 33.500

Vi tilbyr dyrlegesekretær-utdanning som nettstudie. Som dyrlegesekretær skal du bistå med mottak, salgsoppgaver og resepsjonistoppgaver i en klinikk eller i andre bedrifter. Du vil jobbe tett med veterinærer, dyrepleiere eller tilsvarende.

Fundamentet i studiet er fagbrev i salg, service og sikkerhet med en spesialiseringsdel innen klinikkfag for sekretær. Dyrelegesekretærer utdannes for å bli kvalifisert kontorpersonale.

Hvilken kompetanse studiet gir:
Utdanningen er todelt: En sekretærdel (salgsfag) og klinikkfag. Spesialiseringen innen klinikkfag er tilpasset veterinærrelatert sekretærarbeid. Du vil kunne jobbe med alt fra mottak av kunder til kontorarbeid. Studiet retter seg mot deg som vil jobbe i veterinærklinikker, dyrehospital og dyreklinikker, men det er også mulig å bruke kunnskapene til andre roller innen relaterte yrker. Det finnes mange yrker hvor utdannede sekretærer er ettertraktede, blant annet salg- service- og økonomirelaterte yrker.

Jobb ved siden av studiene:
Det er ikke noe problem å jobbe samtidig som du studerer ved FagSenteret; tvert imot. FagSenteret har som mål at du skal kunne kombinere studiene med jobb. Du kan utdanne deg til dyrlegesekretær gjennom nettstudier dersom du ønsker dette. Dette vil gi ekstra veiledning over telefon og e-post (i stedet for at du er på forelesninger).

En yrkesrettet utdanning:
Mange av elevene som utdanner seg ved FagSenteret har fått jobb eller praksisplass hvor de bruker utdanning aktivt. Elever uteksaminert fra FagSenteret tilfører ny kunnskap inn i klinikkene siden de har en komplimenterende retning hvor særlig forståelsen av salgsrollen, økonomikunnskap og forståelsen av koordineringen i klinikken er viktig.

Dyrlegesekretærens rolle skal utfylle rollen til veterinæren og dyrepleieren, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, bestillingsrutiner, lagerføring, kundemottak, service og enkle behandlingsrutiner er et ønske hos veterinærklinikker. Salgsfagbrevet gir også muligheter med tanke på andre relaterte jobber eller kontorarbeid. Man har også krav på lønn etter lønnstrinn med fagbrev, som er regulert etter statens satser.

Organiseringen av studiet:
Det er innleveringsoppgaver og veiledning i den forbindelse flere ganger i løpet av året og antallet tilpasses elevenes nivå. Det vil si at vi gir ut flere oppgaver om elevens nivå viser seg å være for lavt til at vi ser det som sannsynlig at studenten vil bestå en eksamen. Vi veileder med gjennomgang av oppgaver.

Målgruppe:
Alle som ønsker utdanning som dyrlegesekretær. Du bør ha interesse for medisinske spørsmål, og like å møte nye mennesker. Dyrlegesekretærer jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner og bør derfor like å samarbeide med andre.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse
• Realkompetanse (5 år erfaring innen relevant yrke)
• Fullført 2 år VGS med fagbrev