Datakort for jobbmarkedet! En-til-en kurs for maksimal læringKursarrangør: Office Pakken
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 uker
Pris: 5990

Stadig flere bedrifter har behov for folk med kunnskaper om data og databehandling. Kan du dokumentere at du har slik kunnskap? Datakortet oppnår man ved å gjennomføre tester og derigjennom blir man kvalifisert som bruker på de vanligste kontorapplikasjonene.

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis som gir deg dokumentert datakompetanse. I utlandet kalles datakortet for "European Computer Driving Licencse" eller ECDL.

Datakortet er delt inn i 6 moduler, og i løpet av datakortstudiet vil du tilegne deg kunnskaper og kan teste deg selv for å se om du har kunnskaper nok til å ta de sertifiserende testene for hver modul.

Mål med kurset:
Deltakeren skal kvalifiseres for de sertifiserende testene innen de 6 Datakortmodulene og etter avsluttet kurs kunne jobbe smartere og mer effektivt.

Kurset Datakort for jobbmarkedet tar for seg:

• Grunnleggende IT-forståelse
• Windows 10
• Word
• Excel
• PowerPoint
• Outlook

(VI kan tilrettelegge de forskjellige modulene etter deltakerens ønske også.)

Gjennomføres på Internett, interaktivt. Kurset inneholder tekst, bilder, videofremvisninger, små tester og en mengde oppgaver. Enkelt og fleksibelt.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker datakortet.

Dersom du er medlem i en fagforening, kan du ha rett på å søke utdanningsstipend til datakurs. Ta kontakt for mer informasjon om dette!

Kursmateriell

Deltagerne må ha med egen datamaskin

Eksamen / sertifisering

Deltagerne får kursbevis etter endt kurs

Sertifiserende tester:
Etter avsluttet selvstudium vil man kunne avlegge sertifiserende tester on-line hos et godkjent testsenter.