AutoCAD 2D/3D kurs over 4-uker - nettkursKursarrangør: EDM Solutions
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 15:00
Varighet: 4 uker
Pris: 28.000

Kurset består av tre AutoCAD kursmoduler - 2D Grunnkurs og 2D Videregående, samt introduksjon til 3D modellering. Kurset gir deltakeren meget god kunnskap om AutoCAD, samt erfaring med utarbeidelse og oppbygging av tegninger gjennom oppgaveløsning og prosjektoppgaver.

Mange av våre deltakerere har gjennomført kurset for å benytte dette på en CV ved søknad på ny jobb.


Følgende kursmoduler gjennomføres i dette kurset:

AutoCAD 2D Grunnkurs
• Hovedprinsipper i AutoCAD´s brukergrensesnitt
• Oppretting og lagring av tegninger
• Tegne- og editeringskommandoer
• Hjelpefunksjoner for å tegne nøyaktig
• Skjermstyring
• Lagoppbygging og struktur
• Målsetting, teksting og skravering
• Symbol- og blokkhåndtering
• Layout/plotting

AutoCAD 2D Videregående kurs
• Tilpasse AutoCAD til eget brukermiljø
• Blokker med attributter og uttrekk til tabell/Excel
• Tabeller og Fields
• XREF - eksterne referanser
• Import og håndtering av PDF filer
• Innsetting av andre filformater som eks. DWF, raster filer og DGN
• Definering og bruk av annotative objekter ved målsetting og teksting.
• Avansert plotting
• Funksjoner i Express Tools

AutoCAD 3D introduksjonskurs
• Koordinatsystemer
• Angivelse av punkter i rommet
• Solid modellering
• Surface modellering
• Mesh modellering
• Sette opp Layout i paperspace, projeksjoner og snitt
• Lagstruktur og lagdefinisjon, farger, linjetyper, målsetting
• Lyssetting, naturlig sollys og lokale lyskilder
• Knytte materialer til objekt eller til lag
• Renderfunksjoner
• Animasjon


Oppgaver
Oppgaver knyttet til kurset, samt tilleggsoppgaver ift. fag.

Prosjektoppgaver
Prosjektoppgaver knyttet til 2D tegning og 3D modellering.