ADK 1 ResertifiseringskursKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 5.850

Ved revisjonen av ADK1 læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Innhold:
Gjeldende læreplan for ADK1 kurset inneholder 14 teoretiske og ett praktisk delmål. Ved resertifisering vil det være et mål å gjennomgå de 14 teoretiske delmål i kortversjon. Ved gjennomgang av disse delmålene skal det legges spesielt vekt på de nyheter som har skjedd de siste 6 år. Dette betyr at den lokale læreplan for hvert enkelt lærested kontinuerlig oppdateres slik at nyheter som angår respektive delmål fanges opp.

Målgruppe for kurset:
Alle som har gyldig ADK1 sertifikat. Gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato + 6 måneder.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer eventuelt kursmateriale, dette kan bli distribuert elektronisk før kursstart eller som papirutgave på selve kurset. Pris inkluderer også enkel lunsj, kursbevis, sertifikat og kaffe / te.

Eksamen / sertifisering:
1 times skriftlig eksamen