Systemutvikling- og databasekurs

Denne kategorien inneholder alle slags IT-kurs innen systemutvikling og database. De mest vanlige omhandler Java, .net, SQL, XML, C programmering osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner den opplæringen du er på jakt etter.

Access grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Access. På kurset vil deltakerne få en innføring i hva en Access database er, og hvordan den fungerer. Deltakerne vil deretter lære å utvikle en relasjonsdatabase fra bunnen, og lage skjemaer og rapportrutiner for denne databasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 7.400 kr

Access videregående

Vi tilbyr videregående kurs i Access. Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne en videregående innføring i utviklingen av relasjonsdatabaser vha. MS Access . Kursdeltakerne vil lære å benytte VBA for programmering av Access Objekt Model.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 10.500 kr

C++ programmering - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i C++ programmering . Målsettingen er at deltakerne skal få en grunnleggende innføring i C++ for å kunne utvikle enkle programmer etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de grunnleggene elementer i objektorientert programmering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Java (EE5) WEB Services

Målsettingen er at deltakerne skal lære om de protokoller som inngår i Web Services, med hovedvekt på SOAP (Simple Object Access Protocol) og WSDL (Web Services Description Language). Ellers forstå og kunne bruke de verktøy som er tilgjengelig gjennom EE5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Java Avansert

Vi tilbyr kurs i Java på avansert nivå. Målsettingen er at deltakerne skal etter endt kurs ha kjennskap til en rekke av de mulighetene Java-bibliotekene gir, når man bør benytte de forskjellige, og grunnleggende hvordan dette gjøres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Java EE5 / EE6 utvikling

Vi tilbyr kurs i Java EE5 / EE6 utvikling. Kurset gir en innføring i hvordan man benytter de ulike standardene som utgjør Java Enterprise Edition 5 (EE5) for å bygge total-løsninger basert på EE5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Java grunnleggende

Deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte Java programmeringsspråk for å utvikle enkle programmer etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de grunnleggende elementene i objektorientert programmering, samt hvordan disse blir benyttet i Java for å lage strukturerte programmer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

JavaScript grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i JavaScript. Målsettingen er at deltakerne skal etter kurs i JavaScript ha en grunnleggende forståelse av, og kjennskap til hvorfor og hvordan JavaScript kan anvendes for å utvikle og designe interaktive webløsninger, for forskjellige typer nettlesere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 13.500 kr

PHP og MYSQL

Vi tilbyr kurs i PHP og MYSQL. Målsettingen er at deltakerne skal etter endt kurs kunne lage enkle Web-programmer og CMS basert på programmeringsspråket PHP og databasesystemet MySQL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

Programming with Microsoft Visual Basic .NET

The goal of this course is to provide Visual Basic developers with the knowledge and skills needed to develop .NET-based applications by using Visual Basic .NET. Visual Basic .NET is a significant upgrade to Visual Basic and incorporates many new features and framework goals of the .NET architecture

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL programmering, generell innføring

Målsettingen er at deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte Structured Query Language (SQL) som verktøy etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de viktigste konseptene og funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper for utvalg og databaseoppbygging i SQL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 13.500 kr

SQL Server 2012 - Administering MS SQL Server 2012 Databases

This 5-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2012 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2012 product features and tools related to maintaining a database.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL Server 2012 - Developing MS SQL Server 2012 Databases

This 5-day instructor-led course introduces SQL Server 2012 and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL Server 2012 - Implementing Data Models and Reports with MSSQL

This 5-day instructor-led course describes how to empower information workers through self-service analytics and reporting.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL Server 2012 - Querying Microsoft SQL Server 2012

This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2012.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

SQL Server 2012- Implementing a Data Warehouse with MS SQL S 2012

This 5-day instructor-led course describes how to implement a BI platform to support information worker analytics.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager 22.500 kr

XML grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i XML. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal ha en grunnleggende forståelse av og kjennskap til om hvorfor og hvordan XML kan anvendes for å oppnå en bedre utveksling og deling av strukturert og ustrukturert informasjon og data.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 8.600 kr

XSL(T) grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i XSL(T). Målsettingen er at etter endt kurs skal deltakerne blant annet vite hvordan man forandrer, filtrerer og sorterer data, samt hvilke muligheter man har for å trekke inn annet innhold/data for presentasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 12.600 kr

Access database - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i Access database. Access er en databasegenerator, det betyr at vi bruker dette programmet til å lage egne databaser til å ta vare på informasjonen vår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Namsos Namsos 2 dager 3.990 kr
Steinkjer Steinkjer 2 dager 3.990 kr

SAS Advanced Programming Exam for SAS 9

The SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9 credential represents the upper echelon of SAS programmers.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 3 timer 1.485 kr

SAS Base Programming Exam for SAS 9

The SAS Certified Base Programmer for SAS 9 is the ideal certification for those relatively new to SAS programming or new to SAS certification. It is also the principle certification for other advanced certifications available from SAS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 4 timer 1.485 kr

SAS Programming 1: Essentials

This course is for users who want to learn how to write SAS programs. It is the entry point to learning SAS programming and is a prerequisite to many other SAS courses.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 30.05.2017 3 dager30.05.2017 14.700 kr

SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques

This course is for those who need to learn data manipulation techniques using SAS DATA and procedure steps to access, transform, and summarize SAS data sets.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 09.05.2017 3 dager09.05.2017 16.200 kr

SAS Programming 3: Advanced Techniques and Efficiencies

This course is for SAS programmers who prepare data for analysis. The comparisons of manipulation techniques and resource cost benefits are designed to help programmers choose the most appropriate techniques for their data situation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Danmark Danmark 07.06.2017 3 dager07.06.2017 17.700 kr

SAS SQL 1: Essentials

This course teaches you how to process SAS data using Structured Query Language (SQL).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 13.06.2017 2 dager13.06.2017 9.800 kr

Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 22.500 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 26.06.2017 5 dager26.06.2017 22.500 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 22.500 kr

ITIL Foundation

Kurset ITIL Foundation er en introduksjon til beste praksis-rammeverket ITIL, med mulighet for offisiell sertifisering på kursets siste dag. ITIL er de facto standard rammeverk for IT-tjenesteleverandører verden over, basert på erfaringer fra vellykkede bedrifter fra hele kloden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.06.2017 3 dager05.06.2017 14.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 14.000 kr
Stavanger Stavanger 03.07.2017 3 dager03.07.2017 14.000 kr
Tromsø Tromsø 12.06.2017 3 dager12.06.2017 14.000 kr
Trondheim Trondheim 08.05.2017 (+1) 3 dager08.05.2017 (+1) 14.000 kr

Masterclass: SQL Server Performance Tuning and Optimization

This Masterclass suits Database administrators who are responsible for the proper and reliable operation of one or more SQL servers. If you would like to learn how to search and detect problems within SQL database, or if you would like to learn the QP and code Execution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 25.000 kr

MS 20461: Querying Microsoft SQL Server 2014

This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 22.500 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 12.06.2017 5 dager12.06.2017 22.500 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 22.500 kr
Tromsø Tromsø 5 dager 22.500 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 22.500 kr

MS 20462: Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 22.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 26.06.2017 5 dager26.06.2017 22.500 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 22.500 kr

MS 20463: Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2014

This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 22.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.05.2017 5 dager08.05.2017 22.500 kr

MS 20464: Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

This 5-day instructor-led course introduces SQL Server 2014 and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 22.500 kr

MS 20466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL

The focus of this five-day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 22.500 kr

MS 40364: Database Administration Fundamentals

Dette MTA kurset representerer en passende inngangsport for deg som ønsker å starte på en ny karriere eller vil ha grunnleggende kunnskaper på plass innen Database administrasjon eller Business Intelligence .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 15.000 kr

MySQL for Database Administrators Ed 3.1

The MySQL for Database Administrators training is designed for DBAs and other database professionals.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 18.500 kr

MySQL Performance Tuning Ed 3

The MySQL Performance Tuning course teaches you how to tune MySQL for optimal performance. You will learn best practices for configuring, monitoring, and troubleshooting your server, databases and queries using a range of tools.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 4 dager 22.600 kr

Oracle Database 12c: Administration Workshop

The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively manage an Oracle Database instance, configure the Oracle Network Environment and perform database maintenance.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 28.250 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 28.250 kr

Oracle Database 12c: ASM Administration

This Oracle Database 12c: ASM Administration training teaches you about Oracle ASM architecture. Expert Oracle University instructors will help you develop a deeper understanding of both standard ASM and Flex ASM applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 13.800 kr

Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop

Backup and Recovery Workshop will teach you how to evaluate your own recovery requirements. You´ll develop appropriate strategies for backup, restore and recovery procedures from provided scenarios.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 28.250 kr

Oracle Database 12c: Fundamentals for Developers and System Admin

This course is ideal for Database Administrators of small to medium sized businesses. This Oracle Database 12c:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 11.300 kr

Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop

This Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop gives you detailed information to help you install Oracle Database 12c software. Expert Oracle instructors will teach you how to create a container database and provision pluggable databases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 11.300 kr

Oracle Database 12c: RAC Administration

This Oracle Database 12c: RAC Administration training will teach you about Oracle RAC database architecture. Expert Oracle University instructors will deep dive into Global Resources and Cache Fusion.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 dager 27.600 kr

Oracle Database 12c: SQL Workshop 2

This Oracle Database: SQL Workshop II helps you enhance your skills as an Application developer by learning how to manage the database objects, data dictionary views and multicolumn subqueries.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 11.300 kr

Oracle Database 12c: SQL Workshop I

This course offers you an introduction to Oracle Database 12c database technology. You will learn the concepts of relational databases and the powerful SQL programming language.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16.950 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 16.950 kr

Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units

This Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units course is designed for developers with basic PL/SQL and SQL language skills. You will learn to develop, execute and manage PL/SQL stored program units, which include: procedures, functions, packages and database triggers

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 16.950 kr

Oracle Database: Program with PL/SQL

This Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units course is designed for developers with basic PL/SQL and SQL language skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 28.250 kr

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c: Install & Upgrade

This two day workshop gives you an overview of Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c architecture and hands-on experience in installation and upgrade scenarios.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 13.800 kr

Oracle WebLogic Server 12c: Administration II

Administration II is a continuation of the Oracle WebLogic Server 12c: Administration I course. It trains you how to perform important WebLogic Server administrative tasks, employing best practices that allow you to make the most of your WebLogic applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 28.250 kr

Visual Basic Development for .NET 4.5

This course provides thorough coverage of the VB language and .NET Framework 4.5. The course runs on Visual Studio 2012 and Windows 8. All of the latest language features such as LINQ, extension methods, and lambda expressions, and dynamic variables are covered.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 29.05.2017 5 dager29.05.2017 22.900 kr

Windows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation (WPF) is Microsofts recommended API for creating compelling and dynamic user interfaces based on XAML. This course provides comprehensive coverage of WPF in .NET 4.5, explaining how it differs from traditional Windows Forms development.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 19.900 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 4 dager 19.900 kr

Advanced C++ programming and Introduction to C++11

This course is designed to introduce delegates to more advanced use of C++ as well as introducing the most common parts of C++11. It will cover techniques and idioms that allow for more efficient and safer use of the language as well as the concepts that make C++ different from other languages.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 4 dager 21.900 kr
Kongsberg Kongsberg 4 dager 21.900 kr

Agile Design and Modeling for Advanced Object Design with Pattern

This popular, high–impact, and hands–on course on mastering advanced object–oriented design (OOD) and design patterns (primarily the “Gang of Four” design patterns) with agility is aimed at architects and developers of OO systems,

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kongsberg Kongsberg 06.11.2017 4 dager06.11.2017 21.900 kr

Architecting for Continuous Delivery and Zero Downtime

Continuous Delivery is all the hype these days. This training makes it a reality. We start with an overview of what Continuous Delivery is and how it can help you. We then quickly dive into the details.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 16.10.2017 2 dager16.10.2017 14.900 kr

Architecture and Design for Agile Development

Big Upfront Design is a bad idea, as an industry we´ve learned the consequence of this over the past few decades. Creating design just in time can be a disaster as well. The risk is creating a design that is not extensible and a software system that can get quite hard to evolve and maintain.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 25.09.2017 5 dager25.09.2017 24.900 kr
Kongsberg Kongsberg 5 dager 24.900 kr

Architecture with Agility (Agile)

Every system has an architecture, whether accidental or intentional, and regardless of whether it was put in place by a nominated architect or whether it emerged from the decisions and discussions of a team.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 08.05.2017 2 dager08.05.2017 22 900 kr

Automated Testing of the MEAN Stack JavaScript Applications

Lack of automated testing and rapid feedback is a crisis in many software development projects. Properly developed automated tests bring two distinctive benefits to application development. First, it gives rapid feedback when code changes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 09.10.2017 5 dager09.10.2017 24.900 kr

Azure Resource Manager Template Wizardry

The infrastructure for your application is typically made up of many components – maybe a virtual machine, storage account, and virtual network, or a web app, database, database server, and 3rd party services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 18.09.2017 2 dager18.09.2017 14.900 kr

Building Applications with .NET Core and ASP.NET Core

Building Applications with .NET Core and ASP.NET Core will give you all the knowledge you need to start building application´s with the new .NET framework and Microsoft´s latest web framework. We will work with the MVC framework to build a web application including Razor views and Web APIs. Along th

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 3 dager 18.900 kr

C#.NET: Utvikling av applikasjoner i .NET med C# - Arjan Einbu

I dette kurset vil du lære deg å utvikle forskjellige typer applikasjoner i .Net miljøet og språket C#. Kurset er beregnet for programmerere, og har fokus på hva som er nyttig for deg som utvikler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 08.05.2017 5 dager08.05.2017 24.900 kr
Kongsberg Kongsberg 5 dager 24.900 kr

Continuous Delivery with Maven

Continuous Delivery with Maven is a two-day training course that will help you to understand both Maven and the whole process of Agile development and continuous integration in a project.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 20.09.2017 4 dager20.09.2017 14.900 kr

Core Spring

In this four–day bootcamp you learn how to use the Spring Framework to create well–designed, testable business applications in an agile manner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 09.05.2017 4 dager09.05.2017 21 900 kr

Developing cross-platform apps with C# using Xamarin

Xamarin is quickly gaining a lot of traction within the Microsoft developer community. Using the same language – C# - we can now create apps which run on iOS and Android, next to only Windows Phone previously.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kongsberg Kongsberg 29.05.2017 3 dager29.05.2017 18 900 kr

DevOps with Visual Studio Team Services & Azure

The infrastructure for your application is typically made up of many components – maybe a virtual machine, storage account, and virtual network, or a web app, database, database server, and 3rd party services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 29.05.2017 2 dager29.05.2017 14.900 kr

Identity & Access Control for modern Web Applications and API

Modern application design has changed quite a bit in recent years. "Mobile-first" and "cloud-ready" are the types of applications you are expected to develop.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 14 900 kr

iOS Programming (Swift) Wei-Meng Lee

In this 3-day workshop, you will learn the fundamentals of native iPhone programming using the iOS SDK.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 3 dager 18.900 kr

JavaScript for Developers

JavaScript is everywhere today, and there´s no way around it. Now you can even run JavaScript on the server with node.js. Why not embrace this powerful language and learn the secrets.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 22.05.2017 3 dager22.05.2017 18.900 kr

Objektorientert utvikling

Kurset vil hjelpe utviklere uten praksis fra objektorienterte miljøer, f.eks. Cobol–programmerere, til å tenke objektorientert og forstå nytten med objektorientering (oo). Kurset gir en innføring og praktisk trening i objektorientert programmering og tankemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 02.10.2017 4 dager02.10.2017 21.900 kr

Practical Machine Learning with Functional Programming

Machine Learning and Functional Programming are both very hot topics these days: they are also both rather intimidating for the beginner. In this workshop, we´ll take a 100% hands-on approach, and learn practical ideas from Machine Learning, by tackling real-world problems and implementing solutions

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 14.900 kr
Kongsberg Kongsberg 2 dager 14.900 kr

Praktisk programmering med F#

Dette kurset dekker alt du trenger for å komme i gang med å lage applikasjoner med det beste språket på .NET-plattformen: F#! F# er et modent språk som gjør det lett å gjøre funksjonell programmering, noe stadig flere ser nytten av.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 14.900 kr

Professional Scrum Master with Certification

Professional Scrum Master (PSM) is THE cutting-edge course for effective Scrum Masters and anyone supporting a software development team´s efficiency and effectiveness.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 08.05.2017 2 dager08.05.2017 14.900 kr

Programming in Java 8

Java is arguably one of the most widely used languages. This popular language is going through a makeover. This will have a significant impact on how programmers will code and design applications with Java.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 01.11.2017 3 dager01.11.2017 18 900 kr

Programming Java Standard Edition - Eivind Nordby

After taking this course delegates should be comfortable with working from a design on real projects using core Java, will be able to attend more advanced Java courses such as JEE and have a firm grasp of the fundaments required for the SCJP exam.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 18.09.2017 5 dager18.09.2017 24 900 kr

Programming Web Apps using Node.js

Node.js is an open source, cross-platform runtime environment for creating Web apps and Web services. Node.js apps are written using JavaScript, and it provides an event-driven architecture and a non-blocking I/O API that enhances an application´s throughput and scalability. Using Node.js, you can e

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 14.900 kr

PSPO – Professional Scrum Product Owner with Certification

Professional Scrum Product Owner (PSPO) is a 2-day course that covers the role and accountability of the Product Owner on a Scrum Team and within the organization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 22.05.2017 (+1) 2 dager22.05.2017 (+1) 14.900 kr

Python for Programmers Programming languages

This three day course is designed for developers with experience of other languages who need to get up to speed on Python. At the end of this course the students will know the essentials of the Python language, how to use Python´s module system to structure code, and how to approach the development

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 22.05.2017 3 dager22.05.2017 18.900 kr
Kongsberg Kongsberg 18.10.2017 3 dager18.10.2017 18.900 kr

Running Docker and Containers in Development and Production

Docker has changed the way that systems can be isolated, secured and deployed at scale. While containers can solve particular problems, they also introduce new concepts and approaches that developers need to be familiar with when running in production.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 14.900 kr

Scaled Professional Scrum

The Scaled Professional Scrum (SPS) Workshop is a 2-day workshop that teaches anyone involved with formulating, managing, and participating in scaled Scrum product development. Organizations are encouraged to send a team of people that will be (or already are) running large Scrum projects.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 10.05.2017 2 dager10.05.2017 14.900 kr

Test-Driven Development 5 dager

The course has a good balance of interactive lectures and hands–on exercises. The attendees are expected to pair–up and work on the lab exercises.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 26.06.2017 (+1) 5 dager26.06.2017 (+1) 24 900 kr

Test-Driven Development in C++ 3 dager

Unit Testing and Refactoring for Agile Software Development The Test-Driven Development in C++ course presents a number of modern practices for developing code based on an adaptive development lifecycle.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kongsberg Kongsberg 02.05.2017 3 dager02.05.2017 18 900 kr

Web Development in .NET - ASP.NET MVC , HTML5, CSS3, JavaScript

This course covers everything you need to know to start building applications with the latest Microsoft web development stack. We will use ASP.NET MVC on the server and see how to work with models, views, and controllers.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 5 dager 24 900 kr
Kongsberg Kongsberg 5 dager 24 900 kr

Web Development with React and Redux

Want to build performant maintainable web and mobile applications using modern JavaScript? This course teaches you how to utilize the popular React/Redux stack and other useful tools to build web applications, focusing on how to approach problems in a functional and declarative style.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 02.05.2017 4 dager02.05.2017 21.900 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.