Zafety er en ledende, landsdekkende aktør innen sikkerhet og beredskap, med fokus på opplæring, rådgivning og programvareutvikling. Våre opplæringsprogrammer består av en kombinasjon av tradisjonelle metoder, e-læring, multimedia og filmproduksjon. Vi utvikler også VR løsninger samt digitale hjelpemidler fra web-baserte applikasjoner til smartphone apper knyttet til opplæring innen våre fagområder.


FSE lavspenning for instruert personell

Dette kurset er rettet mot ikke-faglært (instruert) personell som arbeider med vedlikehold og drift av elektriske innstallasjoner. Kurset er utformet for å dekke kravene i FSE forskriften og ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer Ca 667 pr pers kr  

FSE lavspenning for sakkyndig personell

Dette kurset er rettet mot sakkyndig personell (el-fagarbeidere) og er utformet for å dekke kravene i FSE forskriften og ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer Ca 667 pr pers kr  

FSE lavspenning for sakkyndige heismontører

Dette kurset er rettet mot sakkyndig personell (el-fagarbeidere) og er utformet for å dekke kravene i FSE forskriften og ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer Ca 667 pr pers kr  

Førstehjelp for industribedrifter

Vi tilbyr kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Kurset omhandler bruk av hjertestarter. I tillegg tar det for seg emner som bevissthetskontroll, sideleie, hjerteinfarkt, hjerte- og lungeredning, fallulykker og takling av nød- og krisesituasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 667 pr pers kr  

Førstehjelp og bruk av hjertestarter

Vi tilbyr kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Kurset omhandler bruk av hjertestarter. I tillegg tar det for seg emner som bevissthetskontroll, sideleie, hjerteinfarkt, hjerte- og lungeredning, fallulykker og takling av nød- og krisesituasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 667 pr pers kr  

Grunnleggende førstehjelp elektro

Dette kurset dekker den grunnleggende førstehjelpskompetansen norske bedrifter er lovpålagt å gi sine medarbeidere i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. Det omhandler blant annet følgende emner:

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 667 pr pers kr