Watchcom Security Group AS

Watchcom er en langsiktig partner innen informasjonssikkerhet som sikrer dine verdier på en profesjonell og kompetent måte.
Jobben vår er å beskytte kundene våre mot datainnbrudd som fører til tap av sensitive opplysninger, misbruk og skadeverk. Ikke bare arbeider vi med å redusere sannsynligheten for vellykkede angrep, men vi bidrar også med å redusere skadene etter eventuelle vellykkede angrep.


ISO 27001 Foundation kurs

Hva vil det si å ha en risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet? Hvordan kan vi vite om tiltakene fungerer? Få en rask innføring i de beste metodene for implementering og administrering av et ISMS (Information Security Management System) basert på ISO 27001.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.06.2021 2 dager08.06.2021 12.500 kr  

ISO 27001 Lead Auditor (ISMS)

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du unik innsikt i hvordan du skal revidere mot ISO 27001-standarden. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen kan du, avhengig av erfaring, søke om å bli sertifisert som ISO 27001 Lead Auditor.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 25.000 kr  

ISO 27001 Lead Implementer

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du den nødvendige kunnskapen og ekspertisen til å planlegge og implementere et effektivt styringssystem (ISMS) for din virksomhet i henhold til ISO 27001.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 25.000 kr  

ISO 27005 Risk Manager (RM)

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du kunnskap om de grunnleggende elementene innen risikostyring, blant annet vurdering, analyse og håndtering.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2021 3 dager01.09.2021 19.500 kr  

ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du den nødvendige kunnskapen og ekspertisen til å planlegge og implementere et effektivt cybersikkerhetsprogram for virksomheten i henhold til ISO 27032. Standarden innebærer beskyttelse av personvern, integritet og tilgjengelighet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.10.2021 5 dager25.10.2021 25 000 kr  

PECB Certified Data Protection Officer

I dette internasjonalt anerkjente PECB-kurset får du nødvendig kunnskap og innsikt for å utføre rollen som ansvarlig for implementering av krav og prosedyrer i samsvar med GDPR.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 31.05.2021 5 dager31.05.2021 25.000 kr