TotalHMS.no er en tjeneste levert av You earn AS. Vi bidrar til å gi deg som arbeidsgiver og leder en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet i din bedrift. Vi gjør dette ved å tilby nettbaserte HMS-kurs, internkontroll og bistand til bestilling av HMS-kort.

Vi tilbyr jevnlig webinarer med tips til hvordan du som arbeidsgiver kan få mest mulig ut av din kunnskap innenfor Helse, miljø og sikkerhet. Dette er korte, innholdsrike seanser hvor våre fageksperter tar opp relevante problemstillinger. Deltakere kan sende inn spørsmål underveis i sendingen.


Grunnleggende innføring i arbeidet som BES-vakt - Bedridtsinternt

Vi tilbyr grunnleggende innføring i arbeidet som BES-vakt.Gir kursdeltaker en god opplæring i rollen som BES-Vakt.Kursdeltaker skal erverve kunnskap om hvordan man på best mulig måte skal ivareta brannvern, entring og sikkerhet ved arbeid i trange rom.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 3 timer 9.990 Inntil 10 deltaker kr  

Opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien - Bedrift.

Vi tilbyr Opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien. Gi kursdeltaker kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen arbeidsplass og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann og ulykke.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 6 timer 12.990 kr