Sturle Gramstad


Fagfornyelsen og konsekvensene for engelsk på småskolen

Vi tilbyr kurs om fagfornyelsen og konsekvensene for engelskundervisning på småskolen. Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten 2020.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 1.890 kr