Sturle Gramstad


Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøven

Bli barne- og ungdomsarbeider - en spennende og utfordrende jobb! Kurset er praktisk orientert. Den praktiske erfaringen du har knyttes sammen med fagteorien. Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Vg3-nivå.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 100 timer 20.900 kr  

Fagfornyelsen og konsekvensene for engelsk på småskolen

Vi tilbyr kurs om fagfornyelsen og konsekvensene for engelskundervisning på småskolen. Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten 2020.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 1.890 kr  

Tidlig tilpasset leseopplæring

Vi tilbyr kurs om tidlig tilpasset leseopplæring. Skal du drive leseopplæring på 1. og 2. trinn? Er du forberedt på en klasse hvor ingen heldigvis er like - men det samtidig gjør at elevene trenger ulik opplæring fra deg? Trenger du tips om hva du kan gjøre?

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 13.03.2020 6 timer13.03.2020 1.890 kr