Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) - vi utvikler kompetanse for verdens mest bærekraftige næring. Skogkurs skal kjennetegnes ved å være: • Forskningsbasert • Praksisnær • Kreativ • Leveringsdyktig Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Skogkurs har til formål å være skogbrukets fellesorgan for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal Skogkurs bidra til kompetanseheving for aktørene i skogbruksnæringen, og til formidling av kunn­skap om skog og natur til skoleverk og allmennhet. Skogkurs sine medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Skogkurs har 36 medlemsorganisasjoner.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Droner i skogbruket - erfaringer praktisk bruk - webinar (gratis)

Vi tilbyr gratis webinar om droner i skogbruket - erfaringer og praktisk bruk. Bruk av droner i skogbruket er kommet godt i gang, men en rivende utvikling forventes framover. Hva har vi lært, og hva forventer vi av utvikling framover? Dette er spørsmål vi vil drøfte i denne kveldens webinar.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time Gratis kr  

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Vi tilbyr kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt. Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 1 dag 2.400 kr  
Aure Aure 17.08.2023 1 dag17.08.2023 1.950 kr  
Elverum Elverum 1 dag fra 1.750 kr  
Flå Flå 12.08.2023 1 dag12.08.2023 2.250 kr  
Fredrikstad Fredrikstad 1 dag 2.250 kr  
Gjøvik Gjøvik 22.04.2023 (+1) 1 dag22.04.2023 (+1) 2.250 kr  
Kragerø Kragerø 1 dag 2.250 kr  
Kviteseid Kviteseid 1 dag 1.950 kr  
Luster Luster 1 dag fra 1.050 kr  
Molde Molde 1 dag 1.950 kr  
Overhalla Overhalla 24.08.2023 1 dag24.08.2023 1.950 kr  
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 30.08.2023 1 dag30.08.2023 1.950 kr  
Siljan Siljan 05.08.2023 1 dag05.08.2023 2.250 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.250 kr  
Stord Stord 1 dag 2.250 kr  
Tromsø Tromsø 02.09.2023 1 dag02.09.2023 2.400 kr  
Trondheim Trondheim 22.08.2023 1 dag22.08.2023 1.950 kr  

Foredling av hjorteviltkjøtt

Vi tilbyr kurs i foredling av hjorteviltkjøtt. Kurset arrangeres regionvis over 15 timer på to dager: Første dag fokuserer på etablering og drift av småskala foredlingsanlegg. Andre dag tar for seg praktisk nedskjæring av hjortevilt for salg.

Sted Dato Varighet Pris
Aure Aure 2 dager 4.000 kr  

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag

Vi tilbyr dokumentert sikkerhetsopplæring i vedlikehold og bruk av motorsag. Tilpasset skogeiere så vel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Sted Dato Varighet Pris
Bardu Bardu 1 helg fra 2.900 kr  
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 1 helg fra 2.550 kr  
Bømlo Bømlo 2 dager fra 2.550 kr  
Flora / Florø Flora / Florø 2 dager fra 2.050 kr  
Frosta Frosta 2 dager fra 2.550 kr  
Fusa Fusa 2 dager fra 2.550 kr  
Gjøvik Gjøvik 2 dager fra 2.550 kr  
Hamar Hamar 2 dager fra 2.900 kr  
Høylandet Høylandet 2 dager fra 2.430 kr  
Kragerø Kragerø 2 dager fra 2.050 kr  
Levanger Levanger 2 dager fra 2.430 kr  
Luster Luster 2 dager fra 2.050 kr  
Lærdal Lærdal 2 dager fra 2.050 kr  
Modum Modum 2 dager fra 2.430 kr  
Namsos Namsos 1 helg fra 2.900 kr  
Nome Nome 2 dager fra 2.050 kr  
Oppland Oppland 2 dager fra 2.250 kr  
Røyrvik Røyrvik 13.04.2023 2 dager13.04.2023 fra 2.430 kr  
Selje Selje 2 dager fra 2.050 kr  
Steinkjer Steinkjer 2 dager fra 2.430 kr  
Sykkylven Sykkylven 2 dager Fra 2.430 kr  
Vestnes Vestnes 2 dager fra 2.050 kr  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 2 dager fra 2.050 kr  
Våler Våler 1 helg fra 2.550 kr  

Hogst med motorsag

Vi tilbyr kurs i hogst med motorsag. Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker. Sikkerhet og sikkerhetsregler. Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.

Sted Dato Varighet Pris
Evje og Hornnes Evje og Hornnes 2 dager fra 2.550 kr  
Gjøvik Gjøvik 2 dager fra 2.050 kr  
Tingvoll Tingvoll 1 helg fra 2.550 kr  

Hogst med motorsag (1 dag)

Vi tilbyr dagskurs i hogst med motorsag. Det arrangeres kurs med forskjellig varighet og med tilpasset kursinnhold. Kursenes innhold bestemmes av kursvarigheten og målgruppens behov.

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag fra 1.700 kr  

Innføringskurs i skogbruk

Vi tilbyr innføringskurs i skogbruk. Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien din skog - dine muligheter. Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

Sted Dato Varighet Pris
Gjerstad Gjerstad 2 dager fra 2.100 kr  
Sandefjord Sandefjord 2 dager fra 1.780 kr  

Jaktkurs - Ettersøk videregående

Det er forskrift festet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

Sted Dato Varighet Pris
Nord-Odal Nord-Odal 05.05.2023 1 dag05.05.2023 fra 1.000 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>