Simployer AS

Jobben vår i Simployer Infotjenester er å gjøre det enklere for deg å være arbeidsgiver. Det har vi holdt på med helt siden 1985. Vi lager profesjonelle digitale kurs, holder fysiske kurs over hele landet, og leverer systemer og tjenester som gjør det enklere å forstå og følge lover, regler og beste praksis rundt HR, ledelse og økonomi.

Våre rådgivere er alle blant markedets aller beste på sine områder. Samtlige er jurister og fagspesialister, med arbeidserfaring fra ledende roller i privat og offentlig sektor. De holder kurs, oppdaterer oppslagsverkene, svarer på supporthenvendelser og legger sin fagkunnskap inn i utvikling av nye produkter og tjenester. Våre rådgivere er der for deg!


 |  1 2   |  Neste side >>

Avstemming av regnskapet

Vi tilbyr kurs i avstemming av regnskapet. På kurset får du en praktisk og teoretisk innføring i avstemmingsarbeidets formål og utførelse. Kurset gir deg også en helhetlig forståelse av regnskapspostenes sammenheng. Hvorfor vi avstemmer, og hva som skjer hvis vi ikke gjør dette korrekt.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 1 dag fra 3.950 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.950 kr  

Fravær i gråsonen

Fravær fra jobben knyttet til ferie, permisjon eller sykdom er heldigvis oftest legitim, men av og til kan det dukke opp fravær du som leder stusser på. Sakene kan bli betente, påvirke bedriftskulturen negativt og kan i ytterste konsekvens utvikle seg til en kompleks personalsak.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 5.450 kr  

HMS for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Lovpålagt opplæring for øverste leder og HMS-kompetanse for mellomledere. Praktisk HMS er ikke bare regler, prosedyrer, rapportering og kontroller. Det handler også om en vanlig dag på jobben. Du får informasjon om aktuelle verktøy til bruk i HMS-arbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 1 dag fra 4.950 kr  
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag fra 4.950 kr  
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 1 dag fra 4.950 kr  

HMS for verneombud og AMU-representanter - 40 timer

Vi tilbyr lovpålagt opplæring i HMS for verneombud og AMU-representanter - 40 timer. Kurset gir deg en grundig innføring i HMS-arbeidet hvor juridiske rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter vil bli gjennomgått.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 dager + 1 dag med bransjetilpasse... fra 10.950 kr  

HMS for verneombud og AMU-representanter innen kontor og butikk

Vi tilbyr 2-dagers kurs tilpasset kontor- og butikkvirksomheter. Kurset gir deg en god innføring i verneombudenes og AMU-representantenes rolle og det systematiske HMS-arbeidet, med fokus på arbeidsplasser innen kontor og butikk. Du lærer om de ulike HMS-aktørenes plikter, roller og oppgaver.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager fra 6.950 kr  
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 2 dager fra 6.950 kr  

Innføring i regnskap

Vi tilbyr innføring i regnskap. På kurset får du grunnleggende innføring i regnskap, skatt og merverdiavgift slik at du kan takle praktiske regnskapsoppgaver. Du lærer bl.a. hvordan et regnskap er bygd opp og hva slags dokumentasjon som finnes i regnskapet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager fra 6.950 kr  
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 2 dager fra 6.950 kr  

Ledelse av ansatte som ikke leverer

Har du medarbeidere som av kjente eller ukjente grunner ikke leverer som forventet? Hvis medarbeidere ikke utfører oppgavene, som ligger til stillingen med forventet kvalitet - til rett tid, får det negative konsekvenser både økonomisk og for arbeidsmiljøet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 5.450 kr  
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 1 dag fra 5.450 kr  

Merverdiavgiften 2020

Vi tilbyr kurs om merverdiavgiften 2020. Kurset gir deg oversikt over merverdiavgiftssystemet og nytt regelverk. Kursleder går gjennom ulike aktuelle problemstillinger som Infotjenesters kunder har erfart, og du får hjelp til å løse momsutfordringer i fremtiden.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 1 dag fra 3.950 kr  
Oslo, Sentrum, Park In... Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.950 kr  
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.950 kr  
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.950 kr  
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 1 dag fra 4.950 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>