Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS

Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS ble stiftet i 2015, og er et selskap bestående av psykologer, organisasjonsrådgivere og konsulenter. Sense leverer kurs, klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologiske tjenester. Vårt mål er at vi skal markere oss som en sentral aktør innenfor våre spesialområder. Gjennom vår faglige kompetanse og vårt personlige engasjement skal vi bidra til å finne løsninger, og skape trygghet og verdier hos våre klienter og kunder. Vi skal levere topp faglig kvalitet i alle våre tjenester og leveranser.


 |  1 2   |  Neste side >>

Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat

Vi tilbyr kurset: Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat - hva gjør det med meg. Et psykologisk blikk på Rolle & Person, Krav & Kontroll. Forventninger, krav, høyt arbeidspress og komplekse saker preger ofte advokater og jurister sin arbeidshverdag.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.950 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr  

Den komplekse lederrollen

Vi tilbyr kurs i ledelse - innflytelse og påvirkningskraft. Dette 2-dagers kurs tar utgangspunkt i de grunnleggende holdninger til makt og politikk, og vil gå nærmere inn på den ofte forsiktige holdningen til det politiske livet i organisasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen  

Fra kaos til kontroll - for barnehagepersonell - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i stressmestring for barnehagepersonell og en innføring i psykologisk førstehjelp med barn. Å få bidra til et trygt og omsorgsfullt miljø for samfunnets minste borgere på en profesjonell måte, er et privilegium.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer Avtales kr  

Global kompetanse = økt kulturell sensitivitet og tilpasningsevne

Vi tilbyr kurs om global kompetanse = økt kulturell sensitivitet og tilpasningsevne. Drømmer du om skole eller jobb i utlandet? Ønsker du å samarbeide med mennesker fra andre nasjoner? Da bør dette kurset være en del av dine forberedelser!

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Etter avtale kr  

Lov om barn og foreldre

Vi tilbyr kurs i Lov om barn og foreldre. Det blir teori, praktiske oppgaver, refleksjon og diskusjon. Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt innsikt i den sakkyndiges rolle og arbeid i barnefordelingssaker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 4.950 kr  
Bergen, Scandic Bergen... Bergen 1 dag 4.950 kr  
Bergen, Åsane Bergen 1 dag 4.950 kr  
Oslo, Sentrum, Christi... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr  
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr  

Moderne teamledelse

Kjenner du dine ansatte? Vet du hvilke ressurser og kompetanse de besitter? Er du sikker på at du som leder tilrettelegger for optimal utnyttelse og videreutvikling av dine teammedlemmer? Av teamet?

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 10.990 kr  

Relasjons- og prestasjonsledelse

Dette kurset lærer deg viktigheten av gode relasjoner til dine medarbeidere, og hvordan du går frem for å motivere den enkelte arbeidstaker til høye prestasjoner. Kurset balanserer mellom teori, refleksjon og praktisk ferdighetstrening knyttet til ledelse og utøvelse av lederrollen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Radisson Blue ... Bergen 3 dager 10.800 kr  
Bergen, Hotel Norge Bergen 3 dager 10.800 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 10.800 kr  
Trondheim Trondheim 3 dager 10.800 kr  

Sakkyndig utredning etter Lov om barneverntjenester

Vi tilbyr kurs om sakkyndig utredning etter Lov om barneverntjenester. Det blir teori, praktiske oppgaver, refleksjon og diskusjon. Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt kunnskap og forståelse for sakkyndige psykologers tilnærming og arbeidsmetodikk i barnevernsaker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Scandic Bergen... Bergen 1 dag 4.950 kr  
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 4.950 kr  
Oslo, Sentrum, Christi... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr  
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>