Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS

Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS ble stiftet i 2015, og er et selskap bestående av psykologer, organisasjonsrådgivere og konsulenter. Sense leverer kurs, klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologiske tjenester.

Vårt mål er at vi skal markere oss som en sentral aktør innenfor våre spesialområder. Gjennom vår faglige kompetanse og vårt personlige engasjement skal vi bidra til å finne løsninger, og skape trygghet og verdier hos våre klienter og kunder. Vi skal levere topp faglig kvalitet i alle våre tjenester og leveranser.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat

Vi tilbyr kurset: Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat - hva gjør det med meg. Et psykologisk blikk på Rolle & Person, Krav & Kontroll. Forventninger, krav, høyt arbeidspress og komplekse saker preger ofte advokater og jurister sin arbeidshverdag.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.950 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 20.11.2019 1 dag20.11.2019 4.950 kr  

Det nye styret

Gi retning eller overstyre ledelsen? Bidra med innsikt eller utsikt? Bedrevitende eller spørrende? Saksbehandlende eller temaorientert? Belærende eller lærende? Dette er spørsmål som vi stadig støter på som rådgivere for styrer.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.950 kr  

Fra kaos til kontroll - for barnehagepersonell - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i stressmestring for barnehagepersonell og en innføring i psykologisk førstehjelp med barn. Å få bidra til et trygt og omsorgsfullt miljø for samfunnets minste borgere på en profesjonell måte, er et privilegium.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer Avtales kr  

Global kompetanse = økt kulturell sensitivitet og tilpasningsevne

Vi tilbyr kurs om global kompetanse = økt kulturell sensitivitet og tilpasningsevne. Drømmer du om skole eller jobb i utlandet? Ønsker du å samarbeide med mennesker fra andre nasjoner? Da bør dette kurset være en del av dine forberedelser!

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Etter avtale kr  

Innovasjon og endringsledelse

Vi tilbyr kurs om innovasjon og endringsledelse. Innovasjonsevnen blir en stadig viktigere egenskap for moderne virksomheter og organisasjoner, og det er de som klarer å tilpasse seg dagens endringstakt som lykkes best.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 2 dager 8.990 kr  
Bergen, Hotel Zander K... Bergen 2 dager 8.990 kr  

Internkonsulent og tilrettelegger

Vi tilbyr kurs i internkonsulent og tilrettelegger. Behovet for å skape felles retning, håndtere endringer og kompleksitet, blir stadig større i dagens arbeidsliv. Det finnes alltid rom for å utfordre det vi opplever som den «rette» løsningen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.990 kr  

Kampen om virkeligheten

De fleste konflikter i arbeidslivet bunner i konkurrerende oppfatninger av virkeligheten. Dette preger personlige maktkamper, varslinger og konflikthåndtering. Dette kurset går til kjernen av problemet og gir deg verktøy til å mestre konflikter.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.990 kr  

Ledelse av prosjekter

Vi tilbyr kurs i Ledelse av prosjekter. Prosjektledelse handler mye om å skape mening, delegere og jobbe gjennom et motivert prosjektteam. Dette kurset fokuserer på hvordan du skaper entusiasme og forståelse rundt et prosjekt, og det å få prosjektdeltakerne til å ta ansvar for sine oppgaver.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.990 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>