Rogaland Kranskole

Rogaland Kranskole er en sertifisert skole for utdanning av personell innen kran og løfteutstyr

Norges eneste skole med VKII Kranfag

Vi avholder kurs innen sikker bruk av kran og løfteredskap, truckførerkurs, riggerkurs og VHF-kurs.

I tillegg til teoriundervisning i moderne undervisningslokaler, kan vi tilby praksisopplæring for tårn-, mobil-,lastebil-, traverskran og truckførere, samt førere av pipehandlingskran.

Traverskraner og trucker i vår store undervisningshall og rigg, lastebil-, pipehandling-, mobil-, og tårnkraner på vårt uteareal.

Alle kurs tilfredstiller opplæring etter læreplaner utarbeidet av Samordningsrådet, godkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Bevis etter endt opplæring utstedes av Norsk Kompetanseregister AS.


<< Forrige side  |  1 2 3 4   | 

G8 Lastebilkranfører - teori-/praksiskurs - uten stroppekurs

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på lastebilkran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 52 timer  

Kranfag, lærlinger

Rogaland Kranskole er Norges eneste skole som gir opplæring i VG3 Kranfaget. Ved skolen starter hver høst et nytt elevkull kranfag-lærlinger.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal  

Pakking, sikring og transport av last

Hensikten med kurset er å gi personell som arbeider med sikring av last en grunnopplæring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 24 timer 12.800 kr  

Riggerkurs

Vi tilbyr riggerkurs teori/praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 48 timer 13.800 kr  

Stropper - anhuker - signalgiverkurs

Hensikten med kurset er å gi personer som skal stroppe last kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 24 timer 6.000 kr  

Truckfører - 22 timer teorikurs + 6 t grunnkurs

Hensikten med kurset er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 28 timer 7.300 kr  

Truckfører - Komplett opplæring

Hensikten med kurset er å redusere ulykker i forbindelse med bruk av trucker. Kursdeltakerne lærer også korrekt kjøreteknikk og korrekt godshåndtering. Slik kunnskap gir raskere arbeid, mindre brekkasje og mindre skade på materiellet.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 42 timer 11.500 kr  

VHF begrenset radiotelefoni

Det er et internasjonalt krav at maritime VHF installasjoner skal betjenes av personer med et gyldig sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper for å delta i denne tjenesten.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 16 timer  
<< Forrige side  |  1 2 3 4   |