Rogaland Kranskole

Rogaland Kranskole er en sertifisert skole for utdanning av personell innen kran og løfteutstyr

Norges eneste skole med VKII Kranfag

Vi avholder kurs innen sikker bruk av kran og løfteredskap, truckførerkurs, riggerkurs og VHF-kurs.

I tillegg til teoriundervisning i moderne undervisningslokaler, kan vi tilby praksisopplæring for tårn-, mobil-,lastebil-, traverskran og truckførere, samt førere av pipehandlingskran.

Traverskraner og trucker i vår store undervisningshall og rigg, lastebil-, pipehandling-, mobil-, og tårnkraner på vårt uteareal.

Alle kurs tilfredstiller opplæring etter læreplaner utarbeidet av Samordningsrådet, godkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Bevis etter endt opplæring utstedes av Norsk Kompetanseregister AS.


<< Forrige side  |  1 2 3 4   |  Neste side >>

G5 Offshorekranfører - stropp - VHF - kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 80 timer  

G5 Offshorekranfører - stroppekurs og kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 64 timer  

G5 Offshorekranfører - VHF og Kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 56 timer  

G5 Offshorekranfører, 40 timer kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 40 timer 11.000 kr  

G5 Offshorekran-simulator

Simulatoren gir mulighet for trening på operasjoner som i det virkelige liv ville være altfor risikofylt å trene på. Det har i offshore-industrien vært mange uønskede hendelser og ulykker relatert til kran og løfteoperasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 24 timer 25.000 kr  

G8 Lastebilkranfører - Grunnkurs

Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 52 timer 16.250 kr  

G8 Lastebilkranfører - Grunnkurs uten stroppkurs

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på lastebilkran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 28 timer 7.850 kr  

G8 Lastebilkranfører teori-/praksiskurs

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på lastebilkran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 76 timer  
<< Forrige side  |  1 2 3 4   |  Neste side >>