Ringsaker kulturskole

Kulturskolens målsetting er i samarbeid med hjemmene, skoleverket og kulturorganisasjoner å tilby barn og ungdom en fullverdig undervisning for derved:

· å gi den enkelte elev de beste muligheter til å utvikle sine skapende evner og anlegg.

· å utvikle evnen til estetisk oppleving og vurdering.

· å fremme en rik og harmonisk personlighetsutvikling.

· å lære elevene betydningen av, og gleden ved å delta i byggende sosialt samarbeid for derved å legge grunnlaget for et rikt kulturmiljø i kommunen.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Barnedans: 5 - 8 år

På barnekursene fokuserer vi på kreativitet og danseglede, dette er lek og moro til musikk! Vi begynner med veldig enkle trinn. Elevene får en grundig innføring i ulike bevegelser som følger klassis teknikk og man utvikler etter hvert ferdigheter og forståelse av teknikk og koordinasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 45 min pr uke  

Barnekor: 8 - 12 år

I koret får elevene synge fengende sanger som er tilpassa aldersgruppa. De lærer å bruke ulike vokale uttrykk i samspill med andre, rytme øvelser, vokal improvisasjon og lek. Målet er å uttrykke seg gjennom sang på ulike måter.

Sted Dato Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 45 min pr uke  

Barneteater 1 - 8 - 12 år

Tilbudet omfatter ulike teaterteknikker- og uttrykk. Elevene får grunnlegende kjennskap til stemmebruk, tekstforståelse, tekstformidling, teaterimprovisasjon, og kroppsbevissthet gjennom lek og teaterøvelser.

Sted Dato Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 60 min. en gang i uka  

Digital musikkproduksjon fra 13 år

Vi tilbyr digital musikkproduksjon fra 13 år. Vil du lære å lage egen musikk med hjelp av datamaskin? Vi holder kurs gjennom året på kulturskolen i Brumunddal.

Sted Dato Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker  

Gruppeundervisning - Småbarnsgrupper - Musikkbarnehage: 4 - 5 år

Musikalsk samvær skaper rom for meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser. Musikkbarnehage inneholder sang, rytmiske aktiviteter, bevegelse og enkel bruk av instrumenter. Ringsaker kulturskole ble opprettet i januar 1979, og inngår som et ledd i kommunens kultursatsing.

Sted Dato Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 45 min. 1 gang i uka  

Gruppeundervisning - Ukulele fra 6 år

Vi tilbyr ukuleleundervisning i gruppe for barn fra 6 år. Ringsaker kulturskole ble opprettet i januar 1979, og inngår som et ledd i kommunens kultursatsing. Nyere forskning indikerer tydelig at opplæring i kunstfag bidrar til å utvikle språk, resonnement og oppfattelsesevne.

Sted Dato Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 45 min. 1 gang pr uke  

Gruppeundervisning for barn fra 10 år - Gitar

Gitargruppe er et begynnerkurs for barn over 10 år på akustisk gitar. Ringsaker kulturskole ble opprettet i januar 1979, og inngår som et ledd i kommunens kultursatsing. Nyere forskning indikerer tydelig at opplæring i kunstfag bidrar til å utvikle språk, resonnement og oppfattelsesevne.

Sted Dato Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 45 min. 1 gang pr uke  

Hiphop - elever på 2. og 3. trinn

Hiphop er en rå, tøff og usminket dansestil full av energi. Siden 70-tallet har Hiphop spredd seg fra å være en gatekultur i New York City USA til å bli en del av en verdensomspennende populærkultur.

Sted Dato Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>