Raulandsakademiet - Norsk senter for folkekultur

Raulandsakademiet ligg i fjellbygda Rauland i Vest-Telemark. Rauland er kjend for å halde fast på tradisjonane innan folkekultur. Raulandsakademiet A/S blei stifta i 1987. Tidlegare heitte staden Rauland Folkehøgskule og Akademi. Siktemålet til Raulandsakademiet er å drive eit undervisnings- og aktivitetssenter tufta på det beste i folkekulturen.

I samarbeid med Folkeuniversitetet Rauland blir det arrangert kurs innan husflid, handverk, folkemusikk og språk. I tillegg er det mogleg for grupper og einskildpersonar å bu på staden. Skular, skigrupper, kor, korps og andre som treng rimeleg overnattingsplass, kan bu på Raulandsakademiet og ha skikurs, øvingshelg eller seminar. Både sommar og vinter byr fjellet på fine naturopplevingar. Ein kan stå slalåm eller snobrett i eit av skianlegga, renne i Noregs største akebakke med kjelketrekk, nytte tilbodet til Rauland Ridesenter eller vitje ei av kunstsamlingane i området.


Kveding, tradisjonell song

Vi tilbyr innføring i norsk vokal tradisjonsmusikk. Unni Boksasp har fordjupa seg i dei to tradisjonsområda Nordmøre og Tinn i Telemark. Dette kjem sjølvsagt kurset til å bere preg av, men ein kjem også til å arbeide med songtradisjonane frå andre stader i landet.

Sted Dato Varighet Pris
Vinje Vinje 31.10.2019 4 dager31.10.2019 4.000 kr  

Kveding, tradisjonell song frå Telemark

Kurset blir en uhøytidelig samling der vi skal skal synge oss gjennom stubber, viser, stev, ballader og slåttestev. Vi skal snakke om kveding, om stiltrekk og historie. Det blir fellesundervising og individuelle rettleiing.

Sted Dato Varighet Pris
Vinje Vinje 31.10.2019 4 dager31.10.2019 4.000 kr