Positiv Opplæring

Positiv Opplæring er en av Norges ledende leverandører av kurs og konferanser mot næringslivet. Selskapet ble startet i 1994, og regnes som en av landets eldste og mest erfarne kursleverandører. 1. november 2017 ble Positiv Opplæring Norge AS ble funsjonert med Hegnar Media AS.

Positiv Opplæring tilbyr et bredt spekter av åpne kurs innenfor blant annet: HMS, økonomi, regnskap, ledelse, HR, jus, office, børs, finans, salg, markedsføring, PR og kommunikasjon. Våre kurs holdes i alle de store byene, men i all hovedsak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Achieve More med MS Outlook

Outlook er vårt viktigste elektroniske arbeidsverktøy! Programmet enkelt å administrere, og det har en kraftfull visning der e-post som har gått frem og tilbake kan vises som samtaler (tråder).

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 16.09.2019 (+3) 1 dag16.09.2019 (+3) 5.900 kr  
Oslo, Bryn Oslo, Bryn 06.09.2019 (+3) 1 dag06.09.2019 (+3) 5.900 kr  
Stavanger Stavanger 30.09.2019 (+1) 1 dag30.09.2019 (+1) 5.900 kr  
Trondheim Trondheim 27.09.2019 (+2) 1 dag27.09.2019 (+2) 5.900 kr  
Ålesund Ålesund 11.10.2019 1 dag11.10.2019 5.900 kr  

Coaching for ledere

En 2 dagers samling med stor grad av interaktivitet og mye trening. Ikke for at du som leder skal bli en coach, men lære å bruke de samme virkemidlene en coach bruker, lytte & stille spørsmål.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 9.100 kr  

Excel for Controllere og Økonomisjefer

Vi tilbyr Excelkurs for Excel for Controllere og Økonomisjefer Dette er kurset for deg som er dreven i Excel, men som savner et kurs som retter seg direkte mot økonomiske problemstillinger du møter i hverdagen!

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 16.09.2019 (+1) 2 dager16.09.2019 (+1) 8 990 kr  
Kristiansand Kristiansand 28.10.2019 2 dager28.10.2019 8 990 kr  
Oslo Oslo 23.09.2019 (+1) 2 dager23.09.2019 (+1) 8 990 kr  
Stavanger Stavanger 28.10.2019 2 dager28.10.2019 8 990 kr  
Trondheim Trondheim 19.08.2019 (+2) 2 dager19.08.2019 (+2) 8 990 kr  
Ålesund Ålesund 26.08.2019 (+1) 2 dager26.08.2019 (+1) 8 990 kr  

Excel grunnleggende

Dette kurset gir en god oversikt over mulighetene i Excel, og vi gir deg nyttige tips som forenkler din arbeidshverdag ved hjelp av raske og enkle metoder. Våre kursholdere er engasjerte pedagoger, og gir deg som har liten erfaring med Excel den grunnleggende kunnskapen du trenger for å komme i gang

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 20.08.2019 (+3) 2 dager20.08.2019 (+3) 5.900 kr  
Kristiansand Kristiansand 16.09.2019 2 dager16.09.2019 5.900 kr  
Oslo Oslo 26.08.2019 (+2) 2 dager26.08.2019 (+2) 5.900 kr  
Stavanger Stavanger 30.09.2019 (+1) 2 dager30.09.2019 (+1) 5.900 kr  
Trondheim Trondheim 23.09.2019 (+1) 2 dager23.09.2019 (+1) 5.900 kr  
Tønsberg Tønsberg 16.09.2019 2 dager16.09.2019 5.900 kr  
Ålesund Ålesund 07.10.2019 2 dager07.10.2019 5.900 kr  

Excel vidregående

Kurs i Excel videregående vil hjelpe deg til å jobbe raskere og smartere i programmet. Her lærer du litt mer om hva som går an å gjøre med ulike funksjoner i programmet. Samtidig lærer du om god formatering slik at regnearket ditt blir lettlseselig, profesjonelt og oversiktlig.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2019 (+3) 2 dager22.08.2019 (+3) 6.900 kr  
Kristiansand Kristiansand 18.09.2019 2 dager18.09.2019 6.900 kr  
Oslo Oslo 28.08.2019 (+2) 2 dager28.08.2019 (+2) 6.900 kr  
Stavanger Stavanger 02.10.2019 (+1) 2 dager02.10.2019 (+1) 6.900 kr  
Trondheim Trondheim 25.09.2019 (+1) 2 dager25.09.2019 (+1) 6.900 kr  
Tønsberg Tønsberg 18.09.2019 2 dager18.09.2019 6.900 kr  
Ålesund Ålesund 09.10.2019 2 dager09.10.2019 6.900 kr  

HMS for lavrisikobedrifter

Vi tilbyr HMS-kurs for lavrisikobedrifter. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 09.09.2019 (+1) 2 dager09.09.2019 (+1) 6.700 kr  
Kristiansand Kristiansand 17.09.2019 2 dager17.09.2019 6.700 kr  
Larvik Larvik 24.09.2019 2 dager24.09.2019 6.700 kr  
Oslo Oslo 21.08.2019 (+2) 2 dager21.08.2019 (+2) 6.700 kr  
Stavanger Stavanger 09.09.2019 (+1) 2 dager09.09.2019 (+1) 6.700 kr  
Tromsø Tromsø 07.10.2019 2 dager07.10.2019 6.700 kr  
Trondheim Trondheim 02.09.2019 (+1) 2 dager02.09.2019 (+1) 6.700 kr  

HMS for ledere

Vi tilbyr HMS kurs for ledere. Arbeidsmiljøloven pålegger bedriftens øverste leder å dokumentere gjennomført opplæring innen HMS. Dette HMS-kurset har en direkte og praktisk arbeidsform hvor det varieres mellom teori og praktiske oppgaver.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 09.09.2019 (+1) 1 dag09.09.2019 (+1) 3.700 kr  
Kristiansand Kristiansand 17.09.2019 1 dag17.09.2019 3.700 kr  
Larvik Larvik 24.09.2019 1 dag24.09.2019 3.700 kr  
Oslo Oslo 21.08.2019 (+2) 1 dag21.08.2019 (+2) 3.700 kr  
Stavanger Stavanger 09.09.2019 (+2) 1 dag09.09.2019 (+2) 3.700 kr  
Tromsø Tromsø 07.10.2019 1 dag07.10.2019 3.700 kr  
Trondheim Trondheim 02.09.2019 (+1) 1 dag02.09.2019 (+1) 3.700 kr  

HMS grunnkurs / HMS for verneombud

Positiv Opplæring har over 20 års erfaring med å tilby opplæring i HMS. HMS grunnkurs tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 09.09.2019 (+1) 3 dager09.09.2019 (+1) 10.400 kr  
Kristiansand Kristiansand 17.09.2019 3 dager17.09.2019 10.400 kr  
Larvik Larvik 24.09.2019 3 dager24.09.2019 10.400 kr  
Oslo Oslo 21.08.2019 (+2) 3 dager21.08.2019 (+2) 10.400 kr  
Stavanger Stavanger 09.09.2019 (+2) 3 dager09.09.2019 (+2) 10.400 kr  
Tromsø Tromsø 07.10.2019 3 dager07.10.2019 10.400 kr  
Trondheim Trondheim 02.09.2019 (+1) 3 dager02.09.2019 (+1) 10.400 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>