Norske Terapihundskolen

Norske Terapihundskolen er søsterorganisasjon av Svenska Terapihundskolan. Sammen utgjør vi Skandinavias største skole for utdanning av ekvipasjer. Vårt mål er å arbeide for at besøks- og terapihunder skal holde en kvalitet og tilgjengelighet som gjør dem attraktive som ”verktøy” i ulike former for terapi, aktivitet og undervisning.


Besøkshundkurs - trinn 1

Besøkshunden er en egnethetstestet og sertifisert hund som har i oppgave å være til støtte, motivere, oppmuntre, stimulere til aktivitet og være til selskap. Effektene er gode og forskning viser at besøk av hund senker blodtrykket, og reduserer smerter og stress.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 4 helger 10.500 kr  
Haugesund Haugesund 4 helger 10.500 kr  
Oslo, Sagene Oslo, Sagene 4 helger 10.500 kr  
Stavanger Stavanger 4 helger 10.500 kr  

Lesehund / Fadderhund - Dyreassistert pedagogikk (DAP)

Vi tilbyr kurs i lesehund / fadderhund. Dette er ett kurs hvor du blir diplomert til å arbeide med barn under 13 år. Kurset er lagt opp slik at man går de første 3 dagene på DAP 1 med generell fokus på barn og unge.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 6 dager 15.000 kr  

Terapihundkurs

Vi tilbyr terapihundkurs. Terapihunden kalles gjerne for en sosial tjenestehund. En sosial tjenestehund med fører arbeider for å øke deltakernes helse, motivasjon og velvære. Terapihundsekvipasjen arbeider med fysisk, psykisk, sosial og kognitiv trening innen skole, helse og omsorg.

Sted Dato Varighet Pris
Oppland Oppland 3 helger 15.000 kr  
Oslo Oslo 3 helger 15.000 kr  
Stavanger Stavanger 3 helger 15.000 kr