Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for et tryggere samfunn. Gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for sin egen brannsikkerhet.

Norsk brannvernforening har som mål:
- å være den viktigste formidler av kunnskap og informasjon om brannvern i Norge
- å være en faglig nyskapende og foretrukket samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og andre
- å være samfunnets uavhengige "vaktbikkje" på brannvernområdet


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Beredskap- og øvelsesplanlegging

Vi tilbyr kurs i beredskap- og øvelsesplanlegging. Målsettingen er at deltagerne skal ha grunnleggende kunnskaper om hvordan organisere beredskapsgrupper og gjennomføre brannvernøvelser i virksomheten.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 20.04.2021 (+1) 1 dag20.04.2021 (+1) 6.000 kr  

Brannsikring av ventilasjonsanlegg

Vi tilbyr kurs i brannsikring av ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsanlegg har i all tid fått skylda for ukontrollert spredning av brann i bygning, i tillegg til de tilfeller hvor anlegget i seg selv er årsaken til brann. Delta på vårt kurs for å oppdatere din kompetanse innenfor området.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Solli Oslo, Solli 1 dag 3.900 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.900 kr  

Brannteknisk prosjektering etter VTEK17

Plan- og bygningslov med tilhørende Teknisk forskrift setter krav til brannteknisk prosjektering av bygg. Ny Teknisk forskrift (TEK17) gir i dag ytterligere veiledning for å dokumentere at man har foretatt en brannteknisk prosjektering av bygget i samsvar med kravene.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 1 dag 3.990 kr  

Brannteori - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i brannteori for bedrifter. Gjennom brannteori vil deltakeren få grunnleggende kunnskap om brann som fenomen, hvordan brann utvikler seg og konsekvensene ved en brann. Målet er å gi deltakeren muligheten til å arbeide systematisk med brannforebyggende tiltak.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Brannvern i borettslag og sameier - webinar

Vi tilbyr kurs om brannvern i borettslag og sameier som webinar. Er du styremedlem i borettslag eller boligsameie og trenger påfyll om ansvaret dere har for brannforebyggende arbeid? Norsk brannvernforening tilbyr nå et nytt digitalt kurs for styremedlemmer i boligselskaper.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.01.2021 3 timer27.01.2021 1.500 kr  

Brannvernkonferansen 2021

Brannvernkonferansen 2021 setter søkelys på den helhetlige tanken om brannsikkerheten i et bygg. Ikke bare på konstruksjoner og systemer, men også på menneskene som oppholder seg i dem. Både de tekniske og organisatoriske tiltakene er avgjørende for brannsikkerheten.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 10.05.2021 2 dager10.05.2021 fra 5.000 kr  

Brannvernleder kurs 1

Vi tilbyr brannvernleder kurs 1. Som brannvernleder har du ansvar for å ivareta brannsikkerheten i bygget. Noen av brannvernleders oppgaver er å sørge for at rømningsveier og branndører fungerer som de skal, samt sørge for kontroll og vedlikehold av byggets elektriske anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 09.03.2021 2 dager09.03.2021 4.800 kr  
Bodø Bodø 2 dager 4.800 kr  
Kristiansand Kristiansand 2 dager 4.800 kr  
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 2 dager 4.900 kr  
Sarpsborg Sarpsborg 2 dager 4.800 kr  
Skien Skien 16.02.2021 2 dager16.02.2021 4.800 kr  
Sør-Varanger / Kirkenes Sør-Varanger / Kirkenes 08.06.2021 2 dager08.06.2021 4.900 kr  
Trondheim Trondheim 16.03.2021 2 dager16.03.2021 4.800 kr  
Ullensaker Ullensaker 2 dager 4.800 kr  
Ålesund Ålesund 09.02.2021 2 dager09.02.2021 4.900 kr  

Brannvernleder kurs 1 - bedriftsinternt

Vi tilbyr brannvernleder kurs 1 for bedrifter. Som brannvernleder har du ansvar for å ivareta brannsikkerheten i bygget. Noen av brannvernleders oppgaver er å sørge for at rømningsveier og branndører fungerer som de skal, samt sørge for kontroll og vedlikehold av byggets elektriske anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>