Norges Eiendomsakademi

Vi bygger kompetanse!

Norges Eiendomsakademi (NEAK) er en kunnskapsbedrift som er kjent for å gi gode og tilpassede undervisningstilbud rettet mot eiendomsbransjen. Utdanning innen taksering, eiendomsutvikling, byggeledelse og prosjektledelse er vårt spesialfelt. Vi benytter fageksperter fra næringslivet som forelesere. Vi kjenner bransjen og jobber kontinuerlig med å tilrettelegge kompetanse etter de krav du møter. Undervisningen er nettbasert eller nettstøttet kombinert med frivillige samlinger.

Vi tilbyr også etterutdanningskurs i flere byer. Våre kurs gir økonomisk, juridisk og teknisk kompetanse og benyttes av organisasjoner som Norges Takseringsforbund og Advokatforeningen.

Kun gjennom oss og våre samarbeidspartnere har du muligheten til å få samtlige relevante bransjesertifikater i:
- Norges Takseringsforbund (NTF)
- Det Norske Veritas
- Naturskadepoolen
- Europeiske sertifikater - Taksering av næringseiendommer


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Arealmåling

Vi tilbyr kurs i arealmåling. I dette kurset vil vi se nærmere på regelverket knyttet til arealmåling. Du vil få en grundig innføring i takstbransjens retningslinjer ved arealmåling, samt relevante deler av både NS 3940 med veiledere (bolig / næring) og Grad av utnytting.

Sted Dato Varighet Pris
Skien Skien 1 dag 3.800 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.800 kr  

Brannsikkerhet

En brann kan medføre skader på liv og helse, tap av verdier og stans av virksomhet som kan være kritisk i et konkurranse utsatt næringsliv. Det er derfor viktig å sikre god brannteknisk forståelse hos alle berørte aktører. Brann som tema i byggesaken er både et flerfaglig og tverrfaglig tema.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.800 kr  

Byggeledelse - bedriftsledelse del 1, nettstudie

Bedriftsledelse del 1 er første del av vår nettbaserte byggelederutdanning. Utdanningen kvalifiserer til søknad om Mesterbrev. Å lede byggeprosjekter er et stort ansvar. Derfor er vi stolte av å kunne en byggelederutdanning som er skreddersydd for byggebransjen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 - 2 semestre (velg selv) 24.750 kr  

Byggeledelse - faglig ledelse del 2, nettstudie

Studiet Faglig ledelse er andre del av vår nettbaserte utdanning i byggeledelse. Utdanningen kvalifiserer til søknad om Mesterbrev. Å lede byggeprosjekter er et stort ansvar. Derfor er vi stolte av å kunne en byggelederutdanning som er skreddersydd for byggebransjen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 - 2 semestre (velg selv) 24.750 kr  

Byggelånsoppfølging med skjematur

Vi tilbyr kurs i byggelånsoppfølging med skjematur. Byggherrer og långivere trenger faglig kompetente ressurser til å sikre et økonomisk trygt fundament for utbetalinger ved deres byggelån i byggefasen fram til overtakelse.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.800 kr  
Haugesund Haugesund 1 dag 3.800 kr  
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.800 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 3.800 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 3.800 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.800 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 3.800 kr  

Byggesak, plan og bygningsloven og SAK10

Vi tilbyr kurs i byggesak, plan og bygningsloven og SAK10. Hvordan kan du dokumentere så riktig som mulig? Dette kurset gir deg en oversikt over regelverket og vil gjøre deg bedre rustet ved utarbeidelse av en byggesak.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag 3.800 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.800 kr  

Drone for tekniske oppdrag RO1

Vi tilbyr dronekurs for tekniske oppdrag RO1. Kurset gir deg en god innføring i dronehåndtering og nødvendig teori. Gjennom kurset vil vi ta deg gjennom modulene A - F (Luftfartstilsynet). Dette gir deg basiskunnskapen til å kunne gjennomføre eksamen hos veivesenet.

Sted Dato Varighet Pris
Eidsvoll Eidsvoll 2 dager 9.000 kr  
Ullensaker Ullensaker 29.09.2020 2 dager29.09.2020 9.000 kr  

Et enklere og tydeligere regelverk - TEK 17

1. juli 2017 ble TEK10 erstattet med TEK17. Gjennom dette kurset får du kompetanse i de endringene TEK17 innebærer med tanke på tydeliggjøring, bedre struktur og forenkling av krav.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.800 kr  
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.800 kr  
Lillehammer Lillehammer 1 dag 3.800 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 3.800 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.800 kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>