NORBOAT opplæring har som formål å tilby medlemmene av NORBOAT kurs, opplæring mv. som oppleves relevant for medlemmene, som har høy kvalitet til lavest mulige kostnader, og som på sikt skal bidra til å heve nivået på hele næringen - til beste for brukerne og for næringen selv.


Førstehjelpskurs

Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Pedagogisk kurs med mye praksis, i henhold til gjeldende norske og internasjonale retningslinjer for HLR. Deltagerne får god trening i hjerte-/ lungeredning.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 14.01.2020 (+1) 1 dag14.01.2020 (+1) fra 1.450 kr  

Gassinstallasjonskurs

Vi tilbyr gassinstallasjonskurs. Dette kurset gir deltagerne god innsikt i gjeldende regelverk og anbefalinger knyttet til gassinstallasjoner i båt, samt gjennomgang av alle gassanleggets enkeltkomponenter og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 27.01.2020 2 dager27.01.2020 fra 4.100 kr  

Plastreparasjon grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i plastreparasjon. Kurset har som formål å gi deltagerne grunnleggende kompetanse innen plastreparasjoner. Kurset er teoretisk og praktisk og går over tre dager.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 02.12.2019 3 dager02.12.2019 8.000 kr  

Plastreparasjon videregående

Vi tilbyr videregående kurs i plastreparasjon. Kurset bygger videre på innholdet fra grunnleggende kurs i Plastreparasjon. Kurset har som formål å gi deltagerne viderekommende kompetanse innen plastreparasjoner. Kurset er teoretisk og praktisk.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 09.12.2019 3 dager09.12.2019 8.000 kr