Mangfoldhuset Oslo

Mangfoldhuset Oslo er en ideell, frivillig organisasjon etablert i Oslo i 2009. Organisasjonens formål er å arbeide for å fremme sosial utjevning. Vi vil skape møtesteder i lokalsamfunnet, styrke enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement og praktisere inkludering, dialog og fellesskap. Vi tar sikte på å bidra til kunnskapsformidling ved å samle mennesker til diskusjonsfora og seminarer, arrangere konferanser og kurs og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom.

Mangfoldhuset er åpen organisasjon for alle som ønsker å være med. Formålet er å legge til rette for dialog rundt sosiale utfordringer på tvers av hudfarge, etnisitet, legning og tro. Organisasjonen flagger demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet. Mangfoldhuset er ingen religiøs eller etnisk organisasjon.


Ebru kunst / papirmarmorering

Selve kurset i marmorering vil foregå over to timer. Siste halvtime vil det være rom for uhøytidelig samtaler over te/kaffe og lett servering. Man deler kunnskap, erfaringer og en felles interesse i kunsten som gir rom for dialog. Åpenhet og en positiv innstilling åpner for toleranse og økt respekt

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 kvelder 1.500 kr  

Engelsk kurs

Vi har engelskkurs på forskjellig nivåer.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum  

Introduction Course to Norwegian Language /Norsk innføringskurs

Would you like to begin learning Norwegian language? Lingo kurs- og kompetansesenter opens new language course on 10th and 31st of October – A1 Level: Norwegian for Beginners

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 uker 4.500 kr