Kreftforeningen

Kreftforeningen er Norges største bidragsyter til kreftforskningen. Årlig bevilger vi over 125 millioner kroner til dette formålet. Bidrag fra givere gjør Kreftforeningen i stand til å lønne forskere, stipendiater og tekniske assistenter. I 2006 arbeidet disse med 221 forskningsprosjekter.


Introduksjonsdag mindfulness

Vi tilbyr introduksjonsdag mindfulness. Mestring av livsvansker gjennom kunnskap og bruk av mindfulness.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag Gratis kr