Kordinate AS

Vår visjon er å være den ledende kompetansepartneren i markedet, ved å være en fleksibel og kundefokusert partner. Vi forplikter oss til å alltid være engasjert og kompetent, og å kontinuerlig forbedre og utvikle oss for å være i forkant. Vi verdsetter personlig oppfølging av våre kunder, legger stor vekt på kvalitet i alle ledd, og strekker oss alltid litt lenger for å imøtekomme behovet til kundene våre.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Aktiviteter nær kraftlinjer og kabler - for bedrifter

Kurset gir en teoretisk innføring i farene ved aktiviteter nær elektriske kraftledninger og kabler, og om hvilke forholdsregler man må ta ved slik aktivitet. Dette skal hjelpe deg med å ta riktige avgjørelser og risikovurderinger neste gang du jobber i nærheten av elektriske anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Oppegård Oppegård 3 timer Ta kontakt kr  
Tønsberg Tønsberg 3 timer Ta kontakt kr  

Arbeidsvarslingskurs 1: Arbeider på og ved vei

Vi tilbyr Arbeidsvarslingskurs på tre nivåer: 1, 2 og 3. Nivå 1 er beregnet på de som utfører veiarbeid regelmessig og har ansvar for arbeidsområdet.

Sted Dato Varighet Pris
Oppegård Oppegård 1 dag Ta kontakt kr  
Tønsberg Tønsberg 8 skoletimer Ta kontakt kr  

Arbeidsvarslingskurs 2: For ansvarshavende

Vi tilbyr Arbeidsvarslingskurs på tre nivåer: 1, 2 og 3. Nivå 2 er rettet mot ledere og personer med større ansvar for arbeidsvarslingsplanen og kommunikasjon med skilt- og veimyndighetene.

Sted Dato Varighet Pris
Oppegård Oppegård 2 dager Ta kontakt kr  
Tønsberg Tønsberg 16 skoletimer Ta kontakt kr  

Arbeidsvarslingskurs 3: Manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr Arbeidsvarslingskurs på tre nivåer: 1, 2 og 3. Arbeidsvarslingskurs 3 fokuserer på manuell trafikkdirigering.

Sted Dato Varighet Pris
Oppegård Oppegård 4 timer Ta kontakt kr  
Tønsberg Tønsberg ca 3 timer + praksis Ta kontakt kr  

Bruk av sikker jobbanalyse

Vi tilbyr kurs i bruk av sikker jobbanalyse. Kurset er rettet mot de som skal delta i sikker-jobb-analyser. Organisasjoner skal risikovurdere sine aktiviteter, og andre trusler, som beskrevet bl.a i Arbeidsmiljøloven.

Sted Dato Varighet Pris
Oppegård Oppegård 12.06.2024 1 dag12.06.2024 5900 kr  
Tønsberg Tønsberg 1 dag Ta kontakt kr  

Byggherreforskriften

Vi tilbyr kurs i Byggherreforskriften. Hovedfokuset i kurset er koordinators rolle, plikter, ansvar muligheter og begrensninger.

Sted Dato Varighet Pris
Oppegård Oppegård 4 dager 12590 kr  
Tønsberg Tønsberg 4 dager 12590 kr  

Ex installasjon - praktisk kurs

Dette kurset vil lære deg riktig installasjonsteknikk for ulike Ex-nipler og utstyr i samsvar med relevante forskrifter og standarder. Etter gjennomført kurs vil du være i stand til å utføre arbeid i Ex-områder på en trygg og profesjonell måte.

Sted Dato Varighet Pris
Oppegård Oppegård 1 dag Ta kontakt kr  
Tønsberg Tønsberg 1 dag Ta kontakt kr  

Fallsikring

Vi tilbyr Fallsikringskurs. Mange fallulykker skjer på grunn av feil bruk av utstyr eller manglende opplæring. Dette kurset pålagt om man jobber på steder med fallhøyde over 2 meter.

Sted Dato Varighet Pris
Oppegård Oppegård 25.05.2024 (+2) 1 dag25.05.2024 (+2) 2450 kr  
Tønsberg Tønsberg 14.06.2024 (+1) 1 dag14.06.2024 (+1) 2450 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>