KRN Academy er kursinitiativet til Kvalitet og Risiko Norge (KRN)(tidligere Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring).

KRN deler fagkunnskap, uavhengig av bransjer, og bidrar til kompetanseheving innen fagfeltet ved hjelp av konferanser, fagsamlinger og kurs (inkl Kvalietsskolen.no ).

KRN Academy tilbyr nå kompetansekurs innen virksomhetsstyring, kvalitetsrevisjon, kvalitetsledelse, risikostyring og prosessledelse.

KRN Academy kurs dekker hele spekteret fra introduksjonskurs, grunnkurs, oppdateringskurs og kompetansekurs i kvalitet-, revisjon- og risikoledelse iht pensum for eksamen for nasjonale og internasjonale EOQ og IPC sertifikater.

Alle våre kurs tilbys også som bedriftsinterne kurs

Det er vårt mål at ved å fullføre kurs hos KRN Academy skal du kunne bidra til å gjøre en forskjell på din arbeidsplass.
KOMPETANSE ER EN VERDIFULL RESSURS, BÅDE FOR DIN ARBEDISGIVER OG DEG SELV!


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Etablering av et prosessbasert styringssystem

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 16.04.2020 (+3) 2 dager16.04.2020 (+3) fra 7.100 kr  

Etablering av et prosessbasert styringssystem - bedriftsinternt

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management)

Vi tilbyr kurs i kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management). Er du ny innen kvalitetsledelse og ISO 9001:2015 vil 2-dagers kurset gi deg en grundig gjennomgang av de funksjonelle kravene til styringssystemet som fremgår i ISO 9001:2015.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 02.03.2020 (+3) 2 dager02.03.2020 (+3) fra 7.100 kr  

Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management) - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management) for bedrifter. Er du ny innen kvalitetsledelse og ISO 9001:2015 vil 2-dagers kurset gi deg en grundig gjennomgang av de funksjonelle kravene til styringssystemet som fremgår i ISO 9001:2015.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Kvalitet ISO 9001:2015 (1d) kurs i ledelsessystem

Kursdagen vil også kunne brukes til å dekke krav til kursdager i forkant av kvalitets-, revisjon- eller risikolederkurs (QM/QA/RM) med tilhørende sertifisering og som kursdag iht krav til oppdateringsdag for sertifisert personell QM, QA/QLA.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 12.02.2020 (+3) 1 dag12.02.2020 (+3) fra 3.600 kr  

Kvalitet ISO 9001:2015 (1d) kurs i ledelsessystem bedriftsinternt

Kursdagen vil også kunne brukes til å dekke krav til kursdager i forkant av kvalitets-, revisjon- eller risikolederkurs (QM/QA/RM) med tilhørende sertifisering og som kursdag iht krav til oppdateringsdag for sertifisert personell QM, QA/QLA.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Kvalitetsleder - med mulighet for sertifisering, bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i kvalitetsledelse (Quality Manager) med mulighet med sertifisering for bedrifter. Kurset gir dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager + 2 dager for sertifisering... Avtales kr  

Kvalitetsleder (Quality Manager) - med mulighet for sertifisering

Vi tilbyr kurs i kvalitetsledelse (Quality Manager) med mulighet for sertifisering. Kurset gir dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 03.02.2020 (+3) 5 dager03.02.2020 (+3) fra 14.600 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>