Kurs og konferanser er i utgangspunktet en kostbar investering. Vi tar ikke lett på den oppgaven det er å skal dekke våre kunders behov for kunnskap. Kunnskap endrer veien videre, og derfor leier vi kun inn de dyktigste foreleserne innen sin bransje.

Vi har heller ikke et stort apparat som skal ivaretas, og vi har lave kostnader. Slik kan vi tilby topp forelesere til lavest mulig pris.
Følg oss på Facebook, da vil du få oppdatering om aktuelle kurs og konferanser, samt muligheten til å utfordre oss på dine behov. I tillegg er du som deltaker velkommen til å gi oss tilbakemelding på arrangementene våre.


 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>

1000 første dager

Vi tilbyr en konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene. Vi vet at de 1000 første dagene utgjør det viktigste vinduet for vår fysiske og mentale utvikling. Hvordan kan vi bruke kunnskapen til å støtte barnas utvikling og utgjøre en forskjell for alle barn?

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 3.375 kr  

ADHD i skolen

Vi tilbyr en konferanse om ADHD i skolen - en konferanse for alle som arbeider med barn i skolen. Alle som arbeider med barn i skolen har møtt eller vil møte elever med ADHD.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 4.000 kr  

AFT-konferansen 2020

Vi tilbyr AFT-konferansen 2020. Metoder og kartleggingsverktøy som bidrar til bedre tilpasning, oppfølging og inkludering av deltakere på arbeidsmarkedet.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 4.250 kr  

Aktivitetstilbud for personer med demens

Første januar 2020 har kommunene en lovpålagt plikt til å ha et aktivitetstilbud for personer med demens. De eldre har stadig nye interesser og nye behov, og er i økende grad ikke interessert i å delta på tradisjonelle dagtilbud.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 4.250 kr  

Alt det jeg er

En tverrfaglig konferanse om forebygging av vold og seksuelle overgrep, basert på dokumentarfilmen om Emilie «Alt det jeg er». «Alt det jeg er» er en fortelling om vold og seksuelle overgrep, om langtidsvirkningene, om det tverrfaglige samarbeidet rundt en jente og om den vonde stillheten.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 3.125 kr  

Arbeid i møte med vold og trusler

Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og håndterer vold og trusler i helse- og sosialsektoren.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 4.125 kr  

Autisme i skolen

Vi tilbyr konferanse om autisme i skolen. Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse elevene en bedre skolehverdag.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 07.05.2020 2 dager07.05.2020 4.500 kr  

Barn som pårørende

Vi tilbyr konferansen om barn som pårørende. Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 3.625 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>