International SOS

International SOS er verdensledende innenfor medisinsk assistanse og håndtering av risiko for virksomheter med et globalt engasjement. 11.000 medarbeidere betjener kunder over hele verden fra 700 lokasjoner i 76 land.

I Norge består International SOS av tidligere Kokstad BHT, Haugaland HMS og Stavanger BHT. Den norske virksomheten har 150 ansatte og leder an i International SOS sin satsing på bedriftshelsetjeneste for kunder på land og offshore, i medisinsk bemanning og oppfølging av skip og rigger.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Fagsamling – Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?

Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Kurset gir generell opplæring om kjemikalier, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, bruk av stoffkartotek, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 timer 1.200 kr  

Fagsamling – Er du eller dine ansatte eksponert for støy og vibra

Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Støy er den hyppigst meldte årsaken til arbeidsrelatert skade.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 timer 1.200 kr  

Fagsamling – Krisehåndtering

En kritisk hendelse kan ramme hardt og nådeløst. Bli med Anne-Tone og få tips og råd for hva en bør gjøre for å være bedre rustet til å møte kriser og hva en bør tenke på etter at krisen har skjedd.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 timer 1.200 kr  

Fagsamling- Mobbing og trakasseringm

Hvordan kan bedriften forebygge og være i stand til å håndtere en situasjon der ansatte opplever mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 timer 1.200 kr  

Fagsamling – Rus og avhengighetsproblematikk

Hvordan kan bedriften forebygge og være i stand til å håndtere en situasjon der ansatt sliter med rus eller annen avhengighetsproblematikk.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 timer 1.200 kr  

Fagsamling HMS - system

Hva er et HMS-system? Her kan du få en enkel oversikt over hvilke krav som stilles til små bedrifter.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1.200 kr  

Fagsamling: Førstehjelpskurs

Vi ønsker alle å kunne hjelpe til dersom vi havner i en uventet situasjon hvor akutt helsehjelp er nødvendig. Første skritt på veien er å ha deltatt på førstehjelpskurs, og nå får dere mulighet til å melde dere på her

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 timer 1.200 kr  

Fagsamling: Kontorergonomi

Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Muskel- og skjelettplager er hovedårsak til legemeldt sykefravær og uføretrygd i Norge.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 timer 1.200 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>