HMS - TEST er eid og drevet av 3 ansatte. Vi har ulik alder og bakgrunn, fra undervisningsstillinger til ledene stillinger, fra 24 til 48 år.

Idèen bak selskapet kom som en frustrasjon over å stadig måtte bruke tid på å kurse egne ansatte, og med stor utskiftning av sesongansatte så ble det til at en " alltid " lå etter.

Samtidig så kunne enkelte ansatte gjentatte ganger hevde " at dette visste jeg ikke ", og ut i fra det så vi behovet for dokumentasjon av opplæring.


Bedriftstemperatur

Bedriftstemperatur er en klima analyse internt i bedriften. Den tar bokstavelig talt “ temperaturen “ på arbeidsmiljøet i bedriften, og gir ledelsen et verktøy for å videreutvikle bedriften. Deltagerne blir anonymisert.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie  

Brannkurs, papirøvelser

Brannvernloven ( §13 og §25 ) setter som krav om at alle bedrifter skal avholde jevnlige brannøvelser. For såkalte §22 bygg, skal det avholdes 2 øvelser pr år. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring blir gjennomført innen 1 mnd etter ansettelse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 40 - 60 minutter  

HMS kurs for ledere

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Gjennomgått opplæring skal dokumenteres skriftlig.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie  

Introduksjonskurs for nyansatte

Den første uka for en nyansatt er ofte preget av å lære mange nye navn, finne ut av rutiner og kanskje noe så enkelt som å finne veien til kantina, og hvordan betaling av kantinematen foregår. Hvordan hentes og sendes post, når er faste møter, hvor handles hva osv.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie  

Svanemerket, opplæring

Alle bedrifter som er Svanemerket har krav til seg på å forestå opplæring av alle ansatte. Nyansatte skal ha opplæring innen 30 dager fra ansettelse. Entreprenører som arbeider fast og jevnlig i bedriften skal ha opplæring på lik linje med ansatte.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie