Folkeuniversitetet Sørlandet

I 150 år har Folkeuniversitetet gjort Norge og nordmenn litt smartere. Det er vi veldig stolte av! Hos oss vil du finne et bredt spekter av utdanningsmuligheter for mennesker i alle aldre og på alle nivåer. Vårt hovedmål er livslang læring for alle. Vi tilbyr utdanning på universitets- og høgskolenivå, fagskole- og videregående skoles nivå, yrkesopplæring samt språkopplæring. Vi har flotte kurslokaler sentralt i Arendal. I tillegg gjennomfører vi undervisning på skoler rundt omkring i Agderfylkene.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Assistent i barnehage og skole

Vi tilbyr assistent i barnehage og skole-kurs. Faglig kompetanse blant assistenter i barnehage, på småskoletrinnet og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Assistentens rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 11.10.2022 32 timer11.10.2022 5.700 kr  

Assistent i helse- og omsorgssektoren

Vi tilbyr kurs i assistent i helse- og omsorgssektoren. Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 32 timer 5.700 kr  

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vi tilbyr fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Utdanningen er for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt dine teoretiske kunnskaper om fysisk og psykisk helse, oppvekstsvilkår og utvikling hos barn og unge.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 2 semestre 25.700 kr  

Engelsk videregående skole Vg1

Vi tilbyr kurs i engelsk videregående skole Vg1. Kurset er for deg som trenger engelsk for å få studiekompetanse eller som ønsker å forbedre karakteren din. I tillegg til å videreutvikle skriftlige og muntlige ferdigheter, får du innsikt i lese- og skrivestrategier og strategier for å lære språk.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 1 - 2 semester 10.800 kr  

Fagbrev yrkessjåfør / logistikkoperatør - klasserom på nett

Vi tilbyr fagbrev yrkessjåfør / logistikkoperatør i klasserom og på nett. Du blir forberedt til å avlegge den teoretiske prøven i transportfaget eller i logistikkfaget. Kurset passer for deg som vil jobbe med transport eller logistikk.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 2 semestre 23.500 kr  

Franskkurs - høyere mellomnivå B2

Vi tilbyr franskkurs på høyere mellomnivå B2. Du blir en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på fransk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 22 timer 2.900 kr  

Franskkurs - nybegynner nivå A1

Vi tilbyr språkkurs i fransk på nybegynner nivå A1. Målsettingen er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner i et franskspråklig land. Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på fransk.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 22 timer 2.900 kr  

Generell studiekompetanse 6-fagspakken

Vi tilbyr generell studiekompetanse 6-fagspakken. Du kan ta hele 6-fagpakken eller enkeltstående fag. Dersom du er 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning kan du søke opptak til høyere utdanning etter å ha fullført disse seks fagene.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 470 timer 65.000 kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>