Folkeuniversitetet Sørlandet

I 150 år har Folkeuniversitetet gjort Norge og nordmenn litt smartere. Det er vi veldig stolte av!

Hos oss vil du finne et bredt spekter av utdanningsmuligheter for mennesker i alle aldre og på alle nivåer. Vårt hovedmål er livslang læring for alle.

Vi tilbyr utdanning på universitets- og høgskolenivå, fagskole- og videregående skoles nivå, yrkesopplæring samt språkopplæring. Vi har flotte kurslokaler sentralt i Arendal og i Kristiansand. I tillegg gjennomfører vi undervisning på skoler rundt omkring i Agderfylkene.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Engelsk videregående skole Vg1

Engelsk for videregående skole er for deg som trenger engelsk for å få studiekompetanse eller som ønsker å forbedre karakteren din. I tillegg til å videreutvikle skriftlige og muntlige ferdigheter, får du innsikt i lese- og skrivestrategier og strategier for å lære språk.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal ett til to semestre 8.100 kr  

Fagbrev yrkessjåfør/logistikkoperatør klasserom på nett

rset passer for deg som vil jobbe med transport eller logistikk. Du blir forberedt til å avlegge den teoretiske prøven i transportfaget eller i logistikkfaget.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 2 semestre 23.500 kr  
Kristiansand Kristiansand 2 semestre 23.500 kr  
Lindesnes Lindesnes 2 semestre 23.500 kr  

Franskkurs nybegynner - Nivå A1

På Franskkurs nybegynner A1 får du en grundig og effektiv innføring i det franske språket. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kursganger vil du kunne si noen enkle fraser og setninger på fransk. Kurset gir et godt grunnlag for videre læring av språket.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 20 timer 2.100 kr  
Kristiansand Kristiansand 20 timer 2.200 kr  

Generell studiekompetanse - seksfagpakken

Kurset passer for deg som er 23 år eller eldre og ønsker generell studiekompetanse.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 2 semestre 47.900 kr  

Historie Vg2 og Vg3

Historie, videregående skole er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer om verdens- og Norgeshistorien frem til i dag.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal ett til to semestre 7.700 kr  

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 2 semester 11.800 kr per semester kr  
Kristiansand Kristiansand 2 semester 11.800 kr per semester kr  

Jus – 1. avdeling rettsvitenskap - klasserom på nett

1. avdeling er en introduksjon til studiet i rettsvitenskap. Du får innføring i sentrale områder fra privatrett og lærer om rettssystemets oppbygging, regler og sammenhenger innen blant annet fagområdene rettskildelære, avtale- og kjøpsrett, erstatningsrett og familie- og arverett.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 1 eller 2 semestre 12.500 pr semester kr  
Kristiansand Kristiansand 1 eller 2 semestre 12.500 pr semester kr  
Lindesnes Lindesnes 1 eller 2 semestre 12.500 pr semester kr  

Kontor og administrasjonsfaget-Klasserom på nett

Kurset er for deg som har allsidig erfaring innenfor kontor- og administrasjonsarbeid, og ønsker fagbrev. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 2 semestre 23.500 kr  
Kristiansand Kristiansand 2 semestre 23.500 kr  
Lindesnes Lindesnes 2 semestre 23.500 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>