ExTek - Omega Holtan

ExTek AS er et kurs- og kompetansesenter, etablert i januar 2014, med hovedkontor på Bryne. Hva driver vi med: ExTek AS tilbyr kurs, opplæring, konsulent- og inspeksjonstjenester. All opplæring er i henhold til internasjonal standard. Vårt mål: Vi har som mål å være det beste kurs- og kompetansesenteret innen Elektro og Ex. Våre erfarne instruktører holder et høyt faglig nivå, og har fokus på at vi til en hver tid er faglig oppdatert, holder god kontakt med standardsettere, utførende personell og olje- og gassbransjen.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

ATEX - forskrift og normer knyttet til det nye ATEX-direktivet

Vi tilbyr kurs i ATEX. Med dette kurset vil deltageren få en forståelse av forskriftene som gjennomfører det nye ATEX-direktivene 2014/34/EU og de tilhørende krav. Det vil bli gjennomgått hvilke krav som stilles til utstyrets konstruksjon, samsvarsvurdering og eventuell sertifisering.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 1 dag 4.000 kr  
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.000 kr  

ATEX, forskrift og normer knyttet til Atex-direktivet - bedrifter

Vi tilbyr kurs i ATEX for bedrifter. Med dette kurset vil deltageren få en forståelse av forskriftene som gjennomfører det nye ATEX-direktivene 2014/34/EU og de tilhørende krav.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

CompEx Ex 01 og 03 sertifisering

Vi tilbyr kurs i CompEx Ex 01 og 03 sertifisering. Denne sertifiseringen omhandler grunnleggende ferdigheter innen Ex / Exi installasjon i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 4 dager 16.400 kr  

CompEx Ex 01-04 sertifisering

Vi tilbyr kurs i CompEx Ex 01-04 sertifisering. Denne sertifiseringen omhandler grunnleggende ferdigheter innen Ex / Exi installasjon og inspeksjon i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 5 dager 19.400 kr  

CompEx Ex 02 og 04 sertifisering

Vi tilbyr kurs i CompEx Ex 02 og 04 sertifisering. Denne sertifiseringen omhandler grunnleggende ferdigheter innen inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr og Exi utstyr i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 4 dager 15.400 kr  

EKOM NEK 700 serien

Vi tilbyr kurs i EKOM NEK 700 serien. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder: NEK 700 serien i sine forskrifter. Denne standard-serien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 7.500 kr  

EKOM NEK 700 serien - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i EKOM NEK 700 serien for bedrifter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder: NEK 700 serien i sine forskrifter. Standard-serien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

El-kontroll i praksis

Vi tilbyr kurs i el-kontroll i praksis. Målsettingen er at du skal kunne skrive en rapport som tilfredsstiller kravene i NEK405-3 el-kontroll næring - du skal bli litt sikrere på hva som er et elektroavvik, og hvordan avvik kan hjemles.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.300 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 4.300 kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>