EKTE er et team med to psykologer og en par- og familieterapeut. Vi har spesialisert oss på metoder som skal hjelpe familier når livet blir strevsomt. Hos oss kan familier komme til samtale og ta opp alle problemstillinger knyttet til foreldrerollen, parforholdet eller familielivet. Det er opp til den enkelte familie å velge hvordan dere vil bruke oss, men vi vil gjøre vårt ytterste for å gi et tilbud tilpasset deres behov.

Ingen relasjoner er perfekte. Samtidig har vi tro på at kjernen i gode relasjoner ligger i å våge å åpne opp for det som er ekte. Det kan handle om å bli mer bevisst egne følelser, lære oss å regulere dem, og kommunisere på en måte som er nyttig i møte med andre. Gjennom å skape en større forståelse og aksept for egne og andres følelser, tror vi at vår evne til å møte hverandres emosjonelle behov utvides. I dette møtet skapes en viktig kontakt og et solid fundament for tilknytning og sunne relasjoner.


Ditt trygge barn 0-3 år

Visste du at de tre første årene er særlig viktige for barnets utvikling? Å møte barnet ditt på en sensitiv måte, kan få stor betydning for barnet ditt. Men hva innebærer det? I løpet av disse timene vil du lære mer om dette.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer 450 kr  

Er det noe å være redd for, da? Engstelige barn.

Engstelige barn blir ofte møtt på en av to måter: enten får de hjelp til å unngå det de er engstelige for, eller så presser vi dem. Begge deler kan øke angsten. Hva bør vi gjøre for å hjelpe barnet? Kurset er rettet mot foreldre og ansatte i skolen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer  

Kurs i barnehager - Den gode kontakten

"Den gode kontakten" er et foredrag for foreldre og barnehagepersonell. Vårt fokus er på barnets tilknytning og hvordan voksne på en god måte kan møte barnet når det har vanskelige følelser. EKTE kommer gjerne til din barnehage

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 2 timer  
Oslo Oslo 2 timer  

Tuning in to kids - bli en emosjonsveileder

Å være god på å veilede barnet ditt emosjonelt kan få større betydning enn du kanskje tror. Tuning in to kids er en metode som kan hjelpe foreldre å bli gode emosjonsveildere.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Østensjø Oslo, Østensjø 6 dager 3.300 kr  

Tuning in to kids privat - Bli en emosjonsveileder for ditt barn.

Å være god på å veilede barnet ditt emosjonelt kan få større betydning enn du kanskje tror. Tuning in to kids er metode som kan hjelpe foreldre å bli gode emosjonsveildere.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 dager 4.300 kr  

Tuning in to kids: digitalt foreldrekurs

Visste du at man kan dele foreldre inn i fire stiler, og at en stil skiller seg betydelig ut? På dette kurset vil du lære mer om en foreldreferdighet som kalles emosjonsveiledning. Kurset er holdt av erfarne psykologer og bygger på anerkjent forskning.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager 900 kr  

Tuning in to kids: hjelp ditt barn med de vanskelige følelsene

Det kan være krevende å være foreldre. Hva gjør man egentlig når søsken krangler? Eller hva med når sønnen din nekter å skru av playstation? Hvorfor blir barnet ditt så sint? Og hvordan har du det når barnet ditt blir engstelig? Meld deg på kortversjonen av Tuning in to kids.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 2 kvelder 1450 kr  
Oslo, Frysja Oslo, Frysja 2 kvelder 1450 kr  

Tuning in to teens - individuell veiledning

Veiledningen har som mål å styrke foreldrenes relasjon til tenåringen og gi emosjonell støtte. Du kan benytte deg av veiledning over video, eller på et av våre kontor.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 kvelder