Eksterngransking

Eksterngransking har konsulenter som bistår virksomheter med forebygging og gransking av forhold knyttet til hendelser som kan gi grunnlag for erstatningsansvar, pålegg fra deg offentlige, samt gebyrer og straff. I dette ligger også oppgaver knyttet til complianse og forbedre virksomhetens interne styringssystemer for å forhindre avvik og bøter for brudd på GDPR loven, Whistleblow loven og Hvitvaskingsloven.

Vi tilbyr grunnkurs og sertifiseringskurs innen GDPR, HMS, Arbeidsmiljøledelse, Whistleblowing, ISO 37001 Anti-korrupsjon, ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet, evt. andre kurs på forespørsel.

Kursansvarlig Roy Nordli er sertifisert advokat, diplomøkonom, autorisert regnskapsfører, Kvalitetsrådgiver, Kvalitetsrevisor og Risk Manager. Nordli er også sensor hos Norsk Sertifisering AS for sertifiseringseksamen som arbeidsmiljøleder iht. ISO 45001:2018.


2 dagers HMS-kurs inkludert sykefraværsoppfølging og GDPR

Vi tilbyr lovpålagt HMS-kurs for ledere og andre som jobber med HMS. Arbeidsmiljøloven § 3 - 5 pålegger enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste å gjennomgå, samt dokumentere opplæring i helse-, miljø-, og sikkerhet. Lunsj begge kursdager og middag dag 1 er inkludert.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 05.10.2020 2 dag05.10.2020 9.700 kr  
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 29.10.2020 2 dag29.10.2020 9.700 kr  

GDPR Sertifisering som personvernrådgiver

Ønsker du både teoretisk og praktisk opplæring i GDPR og personvernregler, kan melde deg på vårt GDPR-sertifiseringskurs som Personvernrådgiver. Sertifiseringskurset omfatter personlig undervisning, gruppearbeid, repetisjoner og sertifiseringseksamen inklusiv forberedelse.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 21.10.2020 3 dager21.10.2020 14.100 kr  
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 04.11.2020 3 dager04.11.2020 14.100 kr  
Spania Spania 16.11.2020 4 dager16.11.2020 14.100 kr  

Grunnopplæring i GDPR og personvernregler

Hva betyr den nye personvernforordningen (GDPR) med hensyn til behandling av personopplysninger for din virksomhet, og hva må du gjøre? Se hva tidligere kursdeltakere fra Oslo og Bergen har uttalt nedunder.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.700 kr  
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.700 kr  
20.10.2020 1 dag20.10.2020 4.700 kr  
Hol Hol 1 dag 4.700 kr  
Kristiansand Kristiansand 1 dag 4.700 kr  
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.300 kr  

Kurs i GDPR-system bedrift - Gratis ved bestilling av system

Alle norske virksomheter får nå nye internasjonale personvernregler å forholde seg til fra og med den 25.mai 2018. Dette medfører for mange et krav om omlegging av rutiner og krav til styringssystemer.

Sted Dato Varighet Pris
Hordaland Hordaland  
Vest-Agder Vest-Agder  

Viderekommende kurs i GDPR og personvernregler

Hva betyr den nye personvernforordningen (GDPR) i praksis med hensyn til behandling av personopplysninger? Med utgangspunkt i praktisk case skal man løse inntil 20 gruppeoppgaver som presenteres i plenum. Du må ha gjennomført kurset i grunnopplæring GDPR og Personvernregler.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.700 kr  
Hol Hol 1 dag 4.700 kr