Eksterngransking

Økonomiadvokat består av advokater som har økonomibakgrunn, gjerne med Universitets- eller Høyskoleutdannelse som Diplomøkonom, Revisor eller Siviløkonom, samt erfaring som revisor, økonomisjef, regnskapssjef etc. Våre økonomiadvokater har profesjonsutdannelse som Cand Jur (Juridisk embetseksamen), evt. som Master i rettsvitenskap, samt minst 2 års erfaring som advokatfullmektig, dommer, dommerfullmektig eller universitetslærer i rettsvitenskap. I tillegg kreves advokat eksamen.

Firmanavnet gjenspeiler at vi benytter oss av advokater som har økonomibakgrunn. Våre økonomiadvokater har alle over 30 års arbeidserfaring, og behersker også faglige problemstillinger som er i et grenseland mellom økonomi og juss, og ikke utelukkende bare økonomisaker eller juridiske saker. Advokat Roy Nordli foreleser i økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst Norge, og er også foreleser ved JUC innen erstatningsrett.


GDPR Sertifisering som Personvernleder

Ønsker du både teoretisk og praktisk opplæring i GDPR og personvernregler, kan du melde deg på vårt GDPR-sertifiseringskurs som Personvernleder. Sertifiseringskurset omfatter personlig undervisning, gruppearbeid, repetisjoner og sertifiseringseksamen inklusiv forberedelse.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 15.100 kr  

Online grunnkurs GDPR og personvern

Vi tilbyr Online grunnkurs GDPR og personvern. Alle som behandler personopplysninger plikter å gjennomføre lovpålagt opplæring i personvern jf. GDPR artikkel 24, 25, 28, 32 og 39 (1) b. Vi bruker ZOOM, med ONline dialog med deltakerne.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr  

Regelverksoppdatering ansvarsrett for entreprenør - webinar

Vi tilbyr webinar om regelverksoppdatering ansvarsrett for entreprenør og byggebransjen. Høyesterett har innført nytt privatrettslig erstatningsansvar for selskap med ansvarsrett ifm. brudd på plan- og bygningsloven, og er et ansvar som kommer i tillegg til det offentligrettslige ansvaret.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 2 timer 2.000 kr