Eksterngransking

Eksterngransking har konsulenter som bistår virksomheter med forebygging og gransking av forhold knyttet til hendelser som kan gi grunnlag for erstatningsansvar, pålegg fra deg offentlige, samt gebyrer og straff. I dette ligger også oppgaver knyttet til complianse og forbedre virksomhetens interne styringssystemer for å forhindre avvik og bøter for brudd på GDPR loven, Whistleblow loven og Hvitvaskingsloven.

Vi tilbyr grunnkurs og sertifiseringskurs innen GDPR, HMS, Arbeidsmiljøledelse, Whistleblowing, ISO 37001 Anti-korrupsjon, ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet, evt. andre kurs på forespørsel.

Kursansvarlig er advokat, økonom, autorisert regnskapsfører, og sertifisert Kvalitetsrådgiver, Kvalitetsrevisor og Risk Manager i tillegg til sensor for sertifisering som arbeidsmiljøleder iht. ISO 45001:2018 Arbeidsmiljøleder


2 dagers HMS-kurs inkludert sykefraværsoppfølging og GDPR

Vi tilbyr lovpålagt HMS-kurs for ledere og andre som jobber med HMS. Arbeidsmiljøloven § 3 - 5 pålegger enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste å gjennomgå, samt dokumentere opplæring i helse-, miljø-, og sikkerhet. Lunsj begge kursdager og middag dag 1 er inkludert.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 17.03.2020 2 dag17.03.2020 9.700 kr  
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 21.04.2020 2 dag21.04.2020 9.700 kr  

Grunnopplæring i GDPR og personvernregler

Hva betyr den nye personvernforordningen (GDPR) med hensyn til behandling av personopplysninger for din virksomhet, og hva må du gjøre? Grunnkurset krever ingen forhåndskunnskaper. Lunsj og dokumentasjon inkludert i kursprisen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2020 (+2) 1 dag20.02.2020 (+2) 4.700 kr  
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 30.01.2020 (+2) 1 dag30.01.2020 (+2) 4.700 kr  
17.02.2020 1 dag17.02.2020 4.700 kr  
Hol Hol 03.04.2020 (+1) 1 dag03.04.2020 (+1) 4.700 kr  
Kristiansand Kristiansand 27.02.2020 1 dag27.02.2020 4.700 kr  

Kurs i GDPR-system bedrift - Gratis ved bestilling av system

Alle norske virksomheter får nå nye internasjonale personvernregler å forholde seg til fra og med den 25.mai 2018. Dette medfører for mange et krav om omlegging av rutiner og krav til styringssystemer.

Sted Dato Varighet Pris
Hordaland Hordaland  
Vest-Agder Vest-Agder