Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi har 20 000 medlemmer og jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet.

Econa er en interesse - og arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å:

- Sikre at norsk økonomisk-administrativ utdanning skal holde god internasjonal standard
- Samle medlemmer rundt felles faglige, sosiale og økonomiske interesser
- Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for våre medlemmer
- Fremme kjennskap til norsk høyere utdanning innen økonomi og administrasjon
- Sikre høyt faglig og etisk nivå blant våre medlemmer
- Øke våre medlemmers samfunnsengasjement

Econa er medlem i Akademikerne.


Forhandlingskurs for tillitsvalgte i stat og kommune

Econa har gleden av å invitere deg som tillitsvalgt-/ varatillitsvalgt i stat- og kommunesektoren til å delta på forhandlingskurs. Kurset er primært et forhandlingskurs som inkluderer et forhandlingsspill.

Sted Dato Varighet Pris
Gran Gran 22.10.2020 3 dager22.10.2020  

Konflikter - hvordan skaper du løsning og læring

Har du noen gang vært part i egen eller andres konflikter? Har du da ønsket at du hadde bedre innsikt i og verktøy for hvordan du hadde kunnet håndtere uenigheten og konfliktene på en god måte som skaper både løsning og læring?

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 07.10.2020 2 1/2 time07.10.2020 Gratis kr  

LinkedIn-frokost

Econa inviterer til en LinkedIn frokost hvor du lærer hvordan LinkedIn kan være et nyttig og effektivt karriereverktøy. Du vil få rådene du trenger for å drive hensiktsmessig bygging av egen merkevare på nett, slik at du blir mer bevisst ditt digitale fotavtrykk.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.08.2020 1 time13.08.2020 Gratis kr  

PRINCE2 prosjektledersertifisering

Vi tilbyr kurs i PRINCE2 prosjektledersertifisering. PRINCE2 er en anerkjent metode og sertifisering i prosjektledelse. Den beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra A til Å.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag fra 9.500 kr  

PRINCE2® Foundation

PRINCE2 er en anerkjent metode og sertifisering i prosjektledelse. Den beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra A til Å og er utviklet basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag Fra 11.900 kr  

Smart samhandling og effektive møter på MS Teams

Econa Bergen ønsker å hjelpe deg til økt kompetanse i digital samhandling. Teams er ett av de beste verktøyene, og på dette kurset vil du få en del grunnleggende kunnskap og ferdigheter, og få trening i noen av de nyeste forbedringene - som forhåpentligvis vil gjøre arbeidshverdagen og samhandli

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.08.2020 3 timer13.08.2020 fra 500 kr  

Styreforum

Styreforum er Econas nasjonale nettverksforum for frivillige i lokalavdelinger. Overordnet tema er strategi 2024, med fokus på hvordan lokalavdelingene skal ta ut strategien lokalt.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.08.2020 2 dager28.08.2020 Gratis kr  

Å lede endringer

Vi tilbyr kurs i å lede endringer. Vi lever i en stadig mer endringslysten verden som øker kravet til hurtige tilpasninger både for organisasjoner og enkeltpersoner. Dette utfordrer i økende grad både endringskompetanse og endringskapasitet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.09.2020 1 dag03.09.2020 Gratis kr