E-skuvla tilbyr en rekke kurs og selvstudiumsopplegg for voksne (for tilbud for skoleelever, se egen mappe "Opplæring"). Kursene baserer seg på e-skuvlas nettbaserte læremidler. Deltakeren får en personlig weblærer som gir veiledning i forum og Chat (respons innen 24 timer). I tillegg kan telefontimer bestilles. Ta kontakt så lager vi et skreddersytt opplegg for deg!


Innføringskurs i nordsamisk - nettkurs

Vi tilbyr innføringskurs i nordsamisk som nettkurs for deg som ønsker å lære deg litt nordsamisk, men som ikke har lyst til å gå i dybden med grammatikken.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5.000 kr  

Juoiggas - nettkurs

Vi tilbyr kurs i Juoiggas som nettkurs. Juoiggas er en interaktiv ressurs enten på CD eller på Internett, der du lærer deg 25 joiker av mange av Sápmis beste joikere, bl.a. Igá Juuso, Igor Ántte Ánte Mihkkal, Ánne Biret Peltoperä ja Piera Balto.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 299 kr  

Lulesamisk - nettkurs

Vi tilbyr språkkurs i Lulesamisk som nettkurs. Kurset tilbyr moderne temaer, mye lyd og lyd-ordlister som hjelper til med uttalen. Med mikrofonfunksjonen kan du spille inn din stemme og sammenligne din uttale med uttalen i kurset. Gjennom Intern post kan du kommunisere med andre deltakere på kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 950 kr  

Lulesamisk med nettlærer - nettkurs

Vi tilbyr språkkurs i Lulesamisk som nettkurs med nettlærer. Kurset tilbyr moderne temaer, mye lyd og lyd-ordlister som hjelper til med uttalen. Med mikrofonfunksjonen kan du spille inn din stemme og sammenligne din uttale med uttalen i kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5.000 kr  

Nordsamisk - nettkurs (selvstudium)

Vi tilbyr selvstudium i nordsamisk som nettkurs. Du kan velge mellom kurs med weblærer og selvstudium.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 950 kr  

Nordsamisk - nettkurs med weblærer

Vi tilbyr språkkurs i nordsamisk som nettkurs med weblærer. Erfaringer viser at læringen blir mer effektiv hvis man har en personlig weblærer som følger opp, korrigerer innsendingsoppgavene, kommuniserer med deg på Skype og svarer på dine spørsmål.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5.000 kr  

Sørsamisk - nettkurs

Vi tilbyr språkkurs i Sørsamisk som nettkurs. Målet er å kunne kommunisere med samisktalende på en naturlig måte. Det blir hele tiden lagt vekt på å utvikle dine muntlige ferdigheter, for å lære å bruke moderne samisk med god uttale i forskjellige hverdagssituasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 950 kr  

Sørsamisk med weblærer - nettkurs

Vi tilbyr språkkurs i Sørsamisk som nettkurs med weblærer. Målet er å kunne kommunisere med samisktalende på en naturlig måte. Det blir hele tiden lagt vekt på å utvikle dine muntlige ferdigheter, for å lære å bruke moderne samisk med god uttale i forskjellige hverdagssituasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5.000 kr